UgensErhverv.dk

Byggeriets Emma Gad

Byggeriet bør have en vision, der siger… ”jeg har bygget om, og det vil jeg prøve igen".

24-11-2005

Byggeriet bør have en vision, der siger… ”jeg har bygget om, og det vil jeg prøve igen".
Ordene kommer fra Gunde Odgaard fra BAT-kartellet.

Byggeriet har altid haft platugler, og vi satser ikke efter laveste fællesnævner. Dette område er i direkte konkurrence med GDS og Sort Arbejde og fylder heldigvis ikke meget på den organiserede scene.

Vi er omstillingsparate. For år tilbage havde vi 12.000 håndværkere på det tyske marked, og foreløbig har vi haft 8000 inde og vende på det danske marked siden maj. Typisk tre måneder og vurderet til to procent af de samlede årsværk og hovedsageligt fra de nye medlemslande i øst.

Der er store spredninger i vores medlemmers timelønninger, fra 100 – 350 kr., så de tiltrædelsesoverenskomster, vi laver og altid har lavet, er også dækkende for østarbejdere.

Det skal jo heller ikke glemmes, at der for blot hundrede år siden var tradition for at tage på valsen - et krav, før man kunne blive mester.

I dag er markedet bredt med 100 delmarkeder og kravene meget nuancerede.

Sagt på Dansk Byggeris debatmøde 17. november i København

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder