UgensErhverv.dk

Fem nye år for arbejdsmiljøet

Ny handlingsplan skal udrydde alvorlige ulykker, dårligt psykisk arbejdsmiljø, støj og elendig ergonomi.

18-11-2005

Arbejdsmiljørådet har lavet en ny handlingsplan for arbejdsmiljøet i de danske virksomheder.
Den er sendt som oplæg til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og danner baggrund for den redegørelse, ministeren giver Folketinget i december om de næste fem års miljøindsats i virksomhederne.
Ifølge oplægget er der fire hovedområder, hvor der sættes ind.
Det er overfor alvorlige arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj og muskel- og skeletbesvær.

Spot på fire områder
De værste ulykker og grove nedslidninger skal stadig bekæmpes intensivt, fordi begge har så store menneskelige og økonomiske omkostninger for den enkelte og virksomheden.
Men arbejdsmiljøet skal også ses i sammenhæng med beskæftigelsen, konstaterer Arbejdsmilørådet. Det er vigtigt at holde arbejdsstyrken ´sund og rask´, så stort sygefravær og ufrivillig tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan begrænses.
Det psykiske arbejdsmiljø er derfor med som fokusområde, fordi trivsel på arbejdspladsen har indvirkning på helbred og sygefravær. I oplægget konstateres det, at arbejdsmiljøet kan bedres, hvis medarbejdere har meget indflydelse på arbejdet og ser en mening med jobbet. Omvendt skal stress, mobning og chikane bekæmpes.

Der skal være helt stille
På støjområdet skal både den massive larm og den generende småstøj reduceres. I larmende brancher, som bygge og anlæg, arbejder over halvdelen af de ansatte i støjniveauer på over 85 dB. Det giver risiko for varig hørenedsættelse.
Den almindeligt generende småstøj er al larm under 80 dB. Den skadelige effekt af den kender man ikke endnu, men den er i kraftig vækst i de store åbne kontorlandskaber og institutioner
Muskel- og skeletproblemer er meget udbredte. Nyere undersøgelser viser, at 16% af den voksne befolkning har langvarige problemer, mens 50% har haft problemer indenfor de seneste 14 dage. I værste fald kan de betyde et tidligt farvel til arbejdsmarkedet.

Så er planen en succes
Det skal kunne måles og vejes, at handlingsplanen er en succes. Derfor har Arbejdsmilørådet opsat konkrete måltal indenfor tre af de fire arbejdsmiljøområder, som er nået indenfor de fem år.
* Alvorlige arbejdsulykker er reduceret med 20%
* Sygefraværet på grund af det psykiske arbejdsmiljø er gået 10% ned
* Høreskadende støj er mindsket med 15%
* Generende støj er mindsket med 10%

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs