UgensErhverv.dk

Bedre sæsonudjævning i storkommuner

BAT-kartellet tror på, at kommunesammenlægning vil give større overblik og bedre byggeplanlægning.

10-10-2005

BAT-kartellet tror på, at kommunesammenlægning vil give større overblik og bedre byggeplanlægning.

I disse tider, hvor arbejdsgivere taler om flaskehalse, mangel på håndværkere og import af østarbejdere, maner den faglige organisation Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) til ro og opfordrer i stedet til sæsonudjævning. En bedre planlægning af byggeprojekter, så de er fordelt over hele året. På den måde kunne perioder med mange ledige bygningsarbejdere undgås. BAT har store forventninger til, at den kommende kommunesammenlægning kan løse problemet. Håbet er, at de større kommuner vil være bedre til at sæsonudjævne.

Det fremgår af en ny rapport fra BAT, der analyserer kommunalreformens betydning for bygge- og anlægsbranchen. Og konklusionen er overvejende positiv.

Men organisationen har dog også et par gode råd, den gerne vil give videre til politikerne, så storkommunerne bliver holdt fast i det rette planlægningsspor.

Otte gode råd
BAT har formuleret i alt otte råd:

- Hvis der mod forventning ikke opnås en bedre sæsonudjævning af byggeaktiviteten efter kommunalreformen, må det gøres til tema med tilhørende økonomiske incitamenter ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne.

- BAT foreslår som måltal for kommunerne, at en ukompliceret byggesag skal være afsluttet, inden der er gået to uger. Mere komplicerede sager, som for eksempel virker lokalplaner, skal som måltal være afsluttet inden for fire uger.

- Hvis frivillige tiltag ikke hjælper, må det i de årlige kommuneforhandlinger sikres, at kommunerne byggemodner og udbyder byggegrunde på en samfundsmæssig optimal måde.

- De kommunale og regionale bygherrer skal lade sig bedømme efter Byggeriets Evaluerings Centers nøgletalssystem, lade arbejdsmiljøhensyn indgå med en vægt på minimum fem procent i vurdering af indkomne tilbud og i udbudsmaterialet stille krav om, at tilbudsgiverne opfører en liste over de underentreprenører, man påtænker at inddrage i opgavens løsning.

- BAT foreslår, at der systematisk indsamles og opgøres måltal for de kommunale bygninger og anlægs fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov. Herefter formuleres og indføres en politik på området, så efterslæbet snarest muligt kan indhentes.

- I forbindelse med alle kommunale og regionale nyinvesteringer afsættes en fast procentandel til den løbende vedligeholdelse - som man kender det fra indbetaling til en vedligeholdelseskonto i udlejningsbyggeri.

- Kommunalpolitikerne skal arbejde for at sætte trækprocenterne i kommuneskatten ned og hente det derved tabte provenu ind ved at øge den kommunale grundskyldspromille.

- I erkendelse af, at byggebranchen ikke ligefrem er overrepræsenteret i de kommende fem regionale vækstfora, vil BAT arbejde for dannelsen af en slags regionale byggepolitiske netværk med lokale virksomheder, fagforeninger og de lokale afdelinger af byggeriets organisationer. Her vil det også være oplagt at inddrage relevante regionale videns- og forskningsnetværk med berøringsflade til bygge- og anlægssektoren.
-ls.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse