UgensErhverv.dk

J&B Entreprise i betalingsstandsning

Det store fagforeningsejede byggefirma er ved at knække efter længere tids dårlig økonomi.

07-10-2005

Det store fagforeningsejede byggefirma er ved at knække efter længere tids dårlig økonomi.

Byggebranchens største kooperative virksomhed, hvor halvdelen af aktierne er ejet af fagforeningen 3F, har det skidt. Efter et bestyrelsesmøde i aftes er der i dag indgivet anmeldelse til Sø- og Handelsretten om betalingsstandsning, skriver Nyhedsbrevet 3F.

Det sker efter længere tids anstrengt økonomi. I forbindelse med betalingsstandsningen indsættes to tilsynsførende, der sammen med direktionen skal forsøge at finde en løsning.

- Betalingsstandsningen giver virksomheden et pusterum. Direktionen og de to tilsynsførende skal benytte betalingsstandsningen til af al kraft at forsøge at rekonstruere virksomheden og dermed videreføre hele eller dele af virksomheden, udtaler næstformand i J&B Entreprises, John Larsen, til Nyhedbrevet 3F.

Virksomhedens nuværende entrepriser fortsætter under betalingsstandsningen.
-ls.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse