UgensErhverv.dk

Shhhhh …

Nu hjælper gipsvæggen med at skrue ned for støj og larm.

07-10-2005

Der skal skrues ned på den store volumen-knap. Der sættes således mere og mere fokus på at begrænse støjforureningen, overalt hvor vi færdes og opholder os.
Undersøgelser viser, at for meget trafikstøj tæt på boligerne gør os syge, på arbejdspladsen falder produktivitet og trivsel, mens børn lærer dårligere og bliver trætte i skolen, hvis støjniveauet bliver for højt.
Derfor lægges der op til stramninger i lovgivningen for at nedbringe støjen, og vi ser vi flere produkter og løsninger indenfor støjdæmpning.

- Tidligere var det loftet, som hovedsageligt blev brugt til at støjdæmpe et rum. I dag foregår der en udvikling i retning af at tage væggene i brug. Det er en konsekvens af strammere krav til støjdæmpningen, og en anden måde vi indretter lokalerne på, fortæller Vagn Nygaard, nordisk produktchef for gipsplader hos Gyproc.
Gipspladeproducenten har introduceret det første vægsystem i gips, der skal fjerne overdrevent støjsvineri indendøre.

For meget ekko
- På skoler og i institutioner har man i den seneste vejledning skærpet kravene betydeligt. Nu må efterklangstiden i rummene – den tid det tager for lyden at dø ud - kun være halvt så lang som før. Det stiller større krav til lyddæmpningen, siger Vagn Nygaard.

Jo længere efterklangstid, jo større er ekko-effekten i rummet. ’Gamle’ lydbølger reflekteres rundt i rummet og blander sig med ’nye’ og det bliver sværere at opfange ord og lyde, samtidig med at det samlede lydniveau stiger.

- Udviklingen på institutionsområdet vil givetvis sprede sig. Allerede i dag mærker vi en større opmærksomhed fra erhvervsbyggeriet for at støjdæmpe. I de moderne kontormiljøer har man fjernet tæpper, gardiner og mange andre interiør-dele, der tidligere var gode til at absorbere lyden. Det har giver problemer med efterklang i selv små kontorer helt ned på f.eks. 20-25 kvadratmeter, siger Vagn Nygaard.

Lyddæmpende gipsvæg
For at få et godt lydmiljø, er der ifølge Nygaard en tommelfingerregel: Der skal sidde lyddæmpende materialer på væggene i et omfang, der svarer til 20 procent af loftsarealet i rummet.
For at opnå de mål kan en række byggekomponenter tages i anvendelse, lige fra ophængning af lyddæmpende paneler til egentlige vægge i cementfiber eller specielle lyddæmpende teglsten.

Hidtil har der ikke været et integreret produkt til brug med de vidt udbredte gipsvægge i byggeriet, men som de første har Gyproc introduceret en løsning, der egner sig til både institutioner og kontormiljøer

- Vi har gennem et par år udviklet Akustikvæggen, som opfylder gældende brand- og lydkrav. Det er en væg med et lag brandhæmmende gipsplader på en stålramme og med et lag lyddæmpende perforerede plader yderst. Det er et robust produkt, der kan tåle stød ligeså godt som en almindelig gipsplade, og det giver en række nye indretningsmuligheder i de mange kontorer, hvor der skal lyddæmpes, siger Vagn Nygaard, der regner med skærpet konkurrence på markedet for støjdæmpende løsninger.

For som han siger:
- Alle er interesserede i at slippe for støjhelvedet.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder