UgensErhverv.dk

Ny razzia mod håndværkere

Politi tilkaldt for at få adgang til byggeplads

04-10-2005

ToldSkat har travlt i det jyske – fra vest til øst for at kontrollere sort arbejde og andre ydelser, etaten mener rækker ud over såkaldte vennetjenester.

For nylig var ToldSkat på turné i Vestjylland, hvor knap 30 byggepladser blev besøgt. Etaten har nu også været rundt på 17 byggepladser i Østjylland, hvor 33 personer ud over indehaverne blev bedt om at gøre rede for deres ansættelsesforhold. Her viste det sig, at to fik udbetalt dagpenge, mens 19 var familie eller venner, der arbejdede uden aflønning. De forhold granskes nu nærmere af ToldSkat.

Aktionen var især rettet mod nyopførelser af parcelhuse og sommerhuse i Ebeltoft- og Viborg-området. Når ToldSkat møder op får de normalt og uden problemer de oplysninger, de ønsker. På en af byggepladserne, hvor bygherren oplyste, at de to, som var beskæftiget med byggeriet, var venner, kunne han dog kun huske fornavnet på den ene af vennerne, og nægtede derpå ToldSkat adgang til byggepladsen, og så blev politiet tilkaldt.

Det viste sig, at de to venner, som arbejdede på byggeriet, er ansat i et VVS-firma, og herfra vil der siden komme en faktura på arbejdet, forlyder det. En sidegevinst ved besøget hos den genstridige bygherre var en afsløring af, at en varebil på gule nummerplader – registreret kun til erhvervsmæssigt brug – også blev benyttet til privat transport af byggematerialer, og den sag får nu et efterspil.

ToldSkat konkluderer, at aktionen tydeligt viser, at det også fremover er nødvendigt med kontrolaktioner mod nybyggeri af parcel- og sommerhuse.

Næse til minister
ToldSkats aktion er en opfølgning på Folketingets lovgivning om en øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse bl. a. med fokus på socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft. Den såkaldte Fair Play-kampagne.

Alligevel har statsrevisorerne netop givet regeringen og skatteminister Kristian Jensen (V) en næse for smøl, sløseri og sen sagsbehandling for sin utilstrækkelige indsats mod sort arbejde, ligesom der opfordres til, at de offentlige myndigheder bliver langt bedre til at udveksle oplysninger f.eks. om offentlige løntilskud, der er alt for lette at snyde med i skat.

Flere erhvervsorganisationer melder sig i koret af kritikere – bl. a. Dansk Byggeri.

- Udveksling af oplysninger mellem myndighederne må være kapitel ét i bogen om bekæmpelse af sort arbejde, siger direktør Jens Klarskov til Ritzau. Det ligger lige til højrebenet, og det må simpelthen være noget, man klarer, inden man går om bord i andre foranstaltninger.

Det skønnes, at sort arbejde hvert år koster statskassen 13-21 mia. kr., og statsrevisorerne opfordrer til at forenkle de nuværende 50 love på området

Selv om Kristian Jensen ikke er enig i statsrevisorernes kritik overvejer Skatteministeriet at stramme reglerne, så virksomheder risikerer lukning, hvis de udfører sort arbejde.
krus-

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.