UgensErhverv.dk

Ny razzia mod håndværkere

Politi tilkaldt for at få adgang til byggeplads

04-10-2005

ToldSkat har travlt i det jyske – fra vest til øst for at kontrollere sort arbejde og andre ydelser, etaten mener rækker ud over såkaldte vennetjenester.

For nylig var ToldSkat på turné i Vestjylland, hvor knap 30 byggepladser blev besøgt. Etaten har nu også været rundt på 17 byggepladser i Østjylland, hvor 33 personer ud over indehaverne blev bedt om at gøre rede for deres ansættelsesforhold. Her viste det sig, at to fik udbetalt dagpenge, mens 19 var familie eller venner, der arbejdede uden aflønning. De forhold granskes nu nærmere af ToldSkat.

Aktionen var især rettet mod nyopførelser af parcelhuse og sommerhuse i Ebeltoft- og Viborg-området. Når ToldSkat møder op får de normalt og uden problemer de oplysninger, de ønsker. På en af byggepladserne, hvor bygherren oplyste, at de to, som var beskæftiget med byggeriet, var venner, kunne han dog kun huske fornavnet på den ene af vennerne, og nægtede derpå ToldSkat adgang til byggepladsen, og så blev politiet tilkaldt.

Det viste sig, at de to venner, som arbejdede på byggeriet, er ansat i et VVS-firma, og herfra vil der siden komme en faktura på arbejdet, forlyder det. En sidegevinst ved besøget hos den genstridige bygherre var en afsløring af, at en varebil på gule nummerplader – registreret kun til erhvervsmæssigt brug – også blev benyttet til privat transport af byggematerialer, og den sag får nu et efterspil.

ToldSkat konkluderer, at aktionen tydeligt viser, at det også fremover er nødvendigt med kontrolaktioner mod nybyggeri af parcel- og sommerhuse.

Næse til minister
ToldSkats aktion er en opfølgning på Folketingets lovgivning om en øget indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse bl. a. med fokus på socialt bedrageri og brugen af sort og illegal arbejdskraft. Den såkaldte Fair Play-kampagne.

Alligevel har statsrevisorerne netop givet regeringen og skatteminister Kristian Jensen (V) en næse for smøl, sløseri og sen sagsbehandling for sin utilstrækkelige indsats mod sort arbejde, ligesom der opfordres til, at de offentlige myndigheder bliver langt bedre til at udveksle oplysninger f.eks. om offentlige løntilskud, der er alt for lette at snyde med i skat.

Flere erhvervsorganisationer melder sig i koret af kritikere – bl. a. Dansk Byggeri.

- Udveksling af oplysninger mellem myndighederne må være kapitel ét i bogen om bekæmpelse af sort arbejde, siger direktør Jens Klarskov til Ritzau. Det ligger lige til højrebenet, og det må simpelthen være noget, man klarer, inden man går om bord i andre foranstaltninger.

Det skønnes, at sort arbejde hvert år koster statskassen 13-21 mia. kr., og statsrevisorerne opfordrer til at forenkle de nuværende 50 love på området

Selv om Kristian Jensen ikke er enig i statsrevisorernes kritik overvejer Skatteministeriet at stramme reglerne, så virksomheder risikerer lukning, hvis de udfører sort arbejde.
krus-

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted