UgensErhverv.dk

Ja tak til tyske murere

Ledige håndværkere i Tyskland arbejder gerne i Danmark

04-10-2005

Murerfirmaet E. Thomsens Eftf. A/S i Silkeborg har i en længere periode og ad mange kanaler forgæves søgt efter danske murere, som har begrænset firmaets vækst, og har nu taget konsekvensen og ansat otte tyskere murere.

Mens import af håndværkere fra bl. a. Polen har skabt en del konflikter, sker tyskernes ankomst til det danske arbejdsmarked helt fredeligt. Forklaringen er primært, at tyskerne arbejder til samme løn og på samme vilkår som deres danske kolleger.

Genvejen for E. Thomsen Eftf. til at få kontakt med de tyske murere var AF’s internationale afdeling, der sørgede for, at de ledige job kom på den tyske AF’s jobportal. På blot tre dage fik firmaet 35 henvendelser, som vidner om, at mange tyske håndværkere er villige til at rejse til Danmark. Og deres kvalifikationer er orden.

De mange detaljer
Samarbejdet med de tyske murere går gnidningsfrit, men ud over at overholde overenskomster skal alle formalia være i orden i form af skattekort, sygesikringsbevis m.v. Det hjælper også, hvis arbejdsgiveren kan henvise sine nye folk til et logi, og så er der ikke mindst sproget.

Ifølge murermester Niels Præstkær Jørgensen, som overtog E. Thomsens Eftf. for ni år siden og beskæftiger omkring en snes medarbejdere, kan et af de største problemer ved modellen være, at man ikke kan kommunikere indbyrdes.

Erfaringer AF i Århus bekræfter, som også kan oplyse, at Silkeborg-firmaet er det eneste firma, der i år har ansat tyske murere via AF-systemet, skønt mange flere kunne gøre det samme.

Via www.eures.dk kan danske og udenlandske lønmodtagere og arbejdsgivere læse nærmere om jobmarkedet i Danmark.
krus-

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted