UgensErhverv.dk

Ja tak til tyske murere

Ledige håndværkere i Tyskland arbejder gerne i Danmark

04-10-2005

Murerfirmaet E. Thomsens Eftf. A/S i Silkeborg har i en længere periode og ad mange kanaler forgæves søgt efter danske murere, som har begrænset firmaets vækst, og har nu taget konsekvensen og ansat otte tyskere murere.

Mens import af håndværkere fra bl. a. Polen har skabt en del konflikter, sker tyskernes ankomst til det danske arbejdsmarked helt fredeligt. Forklaringen er primært, at tyskerne arbejder til samme løn og på samme vilkår som deres danske kolleger.

Genvejen for E. Thomsen Eftf. til at få kontakt med de tyske murere var AF’s internationale afdeling, der sørgede for, at de ledige job kom på den tyske AF’s jobportal. På blot tre dage fik firmaet 35 henvendelser, som vidner om, at mange tyske håndværkere er villige til at rejse til Danmark. Og deres kvalifikationer er orden.

De mange detaljer
Samarbejdet med de tyske murere går gnidningsfrit, men ud over at overholde overenskomster skal alle formalia være i orden i form af skattekort, sygesikringsbevis m.v. Det hjælper også, hvis arbejdsgiveren kan henvise sine nye folk til et logi, og så er der ikke mindst sproget.

Ifølge murermester Niels Præstkær Jørgensen, som overtog E. Thomsens Eftf. for ni år siden og beskæftiger omkring en snes medarbejdere, kan et af de største problemer ved modellen være, at man ikke kan kommunikere indbyrdes.

Erfaringer AF i Århus bekræfter, som også kan oplyse, at Silkeborg-firmaet er det eneste firma, der i år har ansat tyske murere via AF-systemet, skønt mange flere kunne gøre det samme.

Via www.eures.dk kan danske og udenlandske lønmodtagere og arbejdsgivere læse nærmere om jobmarkedet i Danmark.
krus-

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.