UgensErhverv.dk

Roskilde-Holbæk-jernbane udbygges

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder

04-10-2005

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder.


Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk er en trafikal flaskehals, da der på visse dele af strækningen kun er et spor. Det giver en del begrænsninger og unødig ventetid.

Det ønsker Trafikstyrelsen at ændre på, så den har hyret de danske rådgivervirksomheder Atkins og COWI til at analysere problemet og komme frem til et løsningsforslag.

Den første opgave i forbindelse med moderniseringen gælder den enkeltsporede strækning mellem Lejre og Vipperød på omkring 20 kilometer, som omkring 10.000 mennesker benytter dagligt. Muligheden for flere spor skal nu undersøges.

- Udbygningen af strækningen Lejre-Vipperød er et led i at øge den generelle kapacitet mellem København og Holbæk. Vi kan kun tilslutte os beslutningen om, at det nu skal undersøges, hvilken teknisk løsning der er den bedste på strækningen, fordi et ekstra spor vil komme mange togpendlere til gavn i fremtiden, lyder det fra adm. direktør i Atkins, Preben Olesen.
-ls

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted