UgensErhverv.dk

Roskilde-Holbæk-jernbane udbygges

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder

04-10-2005

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder.


Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk er en trafikal flaskehals, da der på visse dele af strækningen kun er et spor. Det giver en del begrænsninger og unødig ventetid.

Det ønsker Trafikstyrelsen at ændre på, så den har hyret de danske rådgivervirksomheder Atkins og COWI til at analysere problemet og komme frem til et løsningsforslag.

Den første opgave i forbindelse med moderniseringen gælder den enkeltsporede strækning mellem Lejre og Vipperød på omkring 20 kilometer, som omkring 10.000 mennesker benytter dagligt. Muligheden for flere spor skal nu undersøges.

- Udbygningen af strækningen Lejre-Vipperød er et led i at øge den generelle kapacitet mellem København og Holbæk. Vi kan kun tilslutte os beslutningen om, at det nu skal undersøges, hvilken teknisk løsning der er den bedste på strækningen, fordi et ekstra spor vil komme mange togpendlere til gavn i fremtiden, lyder det fra adm. direktør i Atkins, Preben Olesen.
-ls

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.