UgensErhverv.dk

Roskilde-Holbæk-jernbane udbygges

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder

04-10-2005

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder.


Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk er en trafikal flaskehals, da der på visse dele af strækningen kun er et spor. Det giver en del begrænsninger og unødig ventetid.

Det ønsker Trafikstyrelsen at ændre på, så den har hyret de danske rådgivervirksomheder Atkins og COWI til at analysere problemet og komme frem til et løsningsforslag.

Den første opgave i forbindelse med moderniseringen gælder den enkeltsporede strækning mellem Lejre og Vipperød på omkring 20 kilometer, som omkring 10.000 mennesker benytter dagligt. Muligheden for flere spor skal nu undersøges.

- Udbygningen af strækningen Lejre-Vipperød er et led i at øge den generelle kapacitet mellem København og Holbæk. Vi kan kun tilslutte os beslutningen om, at det nu skal undersøges, hvilken teknisk løsning der er den bedste på strækningen, fordi et ekstra spor vil komme mange togpendlere til gavn i fremtiden, lyder det fra adm. direktør i Atkins, Preben Olesen.
-ls

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse