UgensErhverv.dk

Skole går under jorden

Arne Jacobsen skole får underjordisk tilbygning, der ikke generer den oprindelige arkitektur.

30-09-2005

Efter årelange diskussioner er der endelig fundet en løsning på pladsproblemerne på den fredede Munkegårdsskole i Gentofte.

Skolens nye 1600 kvm. tilbygning bliver nu gravet ned under skolegården, så Arne Jakobsens oprindelige arkitektur fra 19956 bevares intakt.

Tilbygningen skal huse skolens kreative aktiviteter, herunder et eksperimentarium.

- Det eneste synlige vil være fire huller i jorden med rækværk omkring. De fungerer som vinduer og skal være med til at sikre dagslys til lokalerne under jorden, fortæller projektleder Lars Kjøller Holm fra rådgiveren Cowi.

Renoveringen af de fredede bygninger skal rette op på de sidste 50 års naturlige slitage på bygningerne. Derudover skal skolen renoveres for at løse problemer med et dårligt indeklima i klasselokalerne, bl.a. via naturlig ventilation, og samtidig udvides skolens it faciliteter inden for rammerne af fredningen.

- mir

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.