UgensErhverv.dk

Skole går under jorden

Arne Jacobsen skole får underjordisk tilbygning, der ikke generer den oprindelige arkitektur.

30-09-2005

Efter årelange diskussioner er der endelig fundet en løsning på pladsproblemerne på den fredede Munkegårdsskole i Gentofte.

Skolens nye 1600 kvm. tilbygning bliver nu gravet ned under skolegården, så Arne Jakobsens oprindelige arkitektur fra 19956 bevares intakt.

Tilbygningen skal huse skolens kreative aktiviteter, herunder et eksperimentarium.

- Det eneste synlige vil være fire huller i jorden med rækværk omkring. De fungerer som vinduer og skal være med til at sikre dagslys til lokalerne under jorden, fortæller projektleder Lars Kjøller Holm fra rådgiveren Cowi.

Renoveringen af de fredede bygninger skal rette op på de sidste 50 års naturlige slitage på bygningerne. Derudover skal skolen renoveres for at løse problemer med et dårligt indeklima i klasselokalerne, bl.a. via naturlig ventilation, og samtidig udvides skolens it faciliteter inden for rammerne af fredningen.

- mir

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted