UgensErhverv.dk

Bunden er nået

Salget af entreprenørmaskiner er faldet støt siden 1999, men branchen tror på fremgang i år.

12-03-2004

Salget af entreprenørmaskiner er faldet støt siden 1999, men branchen tror på fremgang i år.

Af journalist Lars Solberg

Et af de mest konjunkturafhængige områder inden for bygge og anlæg er branchen, der lever af at sælge entreprenør- og anlægsmaskiner. De forskellige forhandlere har i de senere år været ramt af de dårlige tider - nogle mere end andre. Og den nye salgsstatistik for 2003 fra brancheorganisationen Maskinleverandørerne får ikke smilene til at brede sig. Med et fald på ni procent fra år 2002 fortsætter nedturen.

Branchen tror på bedre tider og det lovede opsving i konjunkturerne. Men de aktuelle tal er bestemt ikke opmuntrende, erkender direktør i Maskinleverandørerne Poul S. Kjærgaard.

- Tallene er lidt nedslående, men ikke overraskende. De dårlige tider generelt for bygge- og anlægsområdet slår igennem med det samme hos os. Så tallene er som forventet, men jeg tror, at tendensen vil vende og slå igennem i andet kvartal i år. Men der kan ske meget, så lad os nu se, siger direktøren.

Færre gravemaskiner
Det totale antal af solgte entreprenørmaskiner faldt fra 2781 i 2002 til 2527 i år 2003.

Det er især områder som grave/læssemaskiner, der har oplevet nogle grimme dyk inden for de senere år. I 1999 blev der solgt 518 på et år, mens der i år 2003 røg 347 ud af porten.

Poul S. Kjærgaard siger, at det er svært at give ét svar på den generelle nedgang, da der er forskellige forklaringer på udviklingen inden for de forskellige maskingrupper. Det er for eksempel ikke alle grupper, hvor salget går tilbage. Enkelte oplever fremgang, eksempelvis er antallet af solgte dumpere steget fra 2002 til 2003.

- Der er specielle forhold for de enkelte maskiner, da det er vidt forskellige brancher og formål, de bliver solgt til. Og derfor kan fremgangen eller tilbagegangen være svær at tolke entydigt, siger han.

Eksempelvis mener han, at tilbagegangen på teleskoplæsserområdet skyldes, at det er en forholdsvis ny maskine, der er blevet købt af mange, og nu er der ikke så mange kunder tilbage. Markedet er mættet.

Men i forbindelse med de ’gamle’ maskiner som rendegravere og lignende under graver/læsserområdet er forklaringen ifølge direktøren primært de dårlige konjunkturer. Der har været for lidt gang i de store projekter.

- Det er især på det offentlige område, der sker for lidt. De store projekter med anlæg af veje og andet har ligget stille, og det mærker maskinbranchen med det samme, siger han.

Det vender i år
Men han tror på, at det vender i år.

- Jeg er overbevist om, at der kommer et opsving, men det bliver spændende at se, hvilken slags opsving det bliver. Hvis det udelukkende handler om øget privatforbrug, gør det ikke den store forskel. Der skal gang i specielt de offentlige projekter. Det er dem, der skaber mere salg på vores område. De sætter også gang i kommunernes og de offentlige institutioners køb af maskiner. Men selvfølgelig betyder det da også noget, at private virksomheder bestemmer sig for at bygge nye domiciler og lignende, siger han.

Det manglende salg har medført hårde tider for de 41 medlemmer af Maskinleverandørerne.

- Det er klart, at dårlige tider har betydet rationaliseringer, indskrænkninger og direkte reduktion i mandskab mange steder. De har været nødt til at omstille sig, siger Poul S. Kjærgaard.

En anden ting, som lavkonjunkturen har betydet, er, at mange forhandlere har udvidet deres sortiment.

- Der satses på et mere bredt sortiment. Det er vigtigt for dem, at de kan tilbyde alt mulig materiel, så kunderne kan få det, de efterspørger. Hvis en kunde kommer og beder om en bestemt maskine, og vedkommende får at vide, at det har de ikke, går han til en anden forhandler. Og det er ikke godt for den første forhandler, der risikerer at miste kunden helt. Derfor har det været vigtigt, at kunderne kan få tilfredsstillet alle deres forskellige behov for store og små maskiner, siger Poul S. Kjærgaard.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 5/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 5/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Byggeskandale: Budget overskredet med over 175 procent på Niels Bohr byggeri

Byggeskandale: Budget overskredet med over 175 procent på Niels Bohr byggeri

Oprindelige bevilling var cirka 1,8 milliarder kroner. Det endelige resultat bliver ifølge Transportministeriet på cirka 5,0 milliarder kroner. Voldgiftssager med erstatningskrav på 1,6 milliarder kroner mod entreprenører er ikke afgjort

Unødvendig langstrakt og bureaukratisk proces

Unødvendig langstrakt og bureaukratisk proces

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) opfordrer til, at det offentlige går forrest med krav om at bygge ud fra cirkularitet, totaløkonomi og CO2-besparelser.

København jubler over faldende Byggesagsbehandlingstider

København jubler over faldende Byggesagsbehandlingstider

Teknik- og miljøborgmesteren i Københavns Kommune skyder skylden for lange sagsbehandlingstider på en mangelfuld udrulning af BR 18 uden de nødvendige vejledninger til borgere og kommuner, men glæder sig over en reduceret sagspukkel