UgensErhverv.dk

Nyt selskab højner kvaliteten i byggeriet

Dansk Byggeri har etableret et nyt selskab, der skal understøtte kvalitetsudviklingen i byggeriet.

29-09-2005

Dansk Byggeri har etableret et nyt selskab, Byggeriets Kvalitetskontrol, der skal understøtte kvalitetsudviklingen i byggeerhvervet.

- Ideen med Byggeriets Kvalitetskontrol ApS er at stille viden og erfaringer inden for kvalitetsstyringsområdet til rådighed for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Byggeriets Kvalitetskontrol ApS vil bl.a. udnytte den viden og erfaring, der er skabt i et andet af Dansk Byggeris kommercielle selskaber, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Siden 2002 har Kloakmestrenes Kvalitetskontrol været kontrolinstans for Sikkerhedsstyrelsen ved både udvikling, godkendelse og inspektion af kvalitetsstyring for autoriserede kloak- og VVS-virksomheder.

Byggeriets Kvalitetskontrol skal være med til at fremme udviklingen for kvalitetsstyring ved f.eks. rådgivning, uddannelse af medarbejdere eller som uvildig kontrol.
Firmaet har allerede lavet en aftale med Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) om at stå for kontrollen af udførte vådrumsarbejder vest for Storebælt.

- Med Byggeriets Kvalitetskontrol ApS ønsker vi at udnytte den viden, der er samlet gennem de seneste år omkring praktisk kvalitetsstyring. Vi kan i Dansk Byggeri konstatere en stigende interesse for at arbejde med kvalitetsstyring ud fra en praktisk vinkel. Den interesse blandt medlemsvirksomheder og deres kunder vil vi understøtte med det nye selskab, forklarer Michael H. Nielsen.

- mir

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.