UgensErhverv.dk

Nyt selskab højner kvaliteten i byggeriet

Dansk Byggeri har etableret et nyt selskab, der skal understøtte kvalitetsudviklingen i byggeriet.

29-09-2005

Dansk Byggeri har etableret et nyt selskab, Byggeriets Kvalitetskontrol, der skal understøtte kvalitetsudviklingen i byggeerhvervet.

- Ideen med Byggeriets Kvalitetskontrol ApS er at stille viden og erfaringer inden for kvalitetsstyringsområdet til rådighed for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Byggeriets Kvalitetskontrol ApS vil bl.a. udnytte den viden og erfaring, der er skabt i et andet af Dansk Byggeris kommercielle selskaber, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Siden 2002 har Kloakmestrenes Kvalitetskontrol været kontrolinstans for Sikkerhedsstyrelsen ved både udvikling, godkendelse og inspektion af kvalitetsstyring for autoriserede kloak- og VVS-virksomheder.

Byggeriets Kvalitetskontrol skal være med til at fremme udviklingen for kvalitetsstyring ved f.eks. rådgivning, uddannelse af medarbejdere eller som uvildig kontrol.
Firmaet har allerede lavet en aftale med Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) om at stå for kontrollen af udførte vådrumsarbejder vest for Storebælt.

- Med Byggeriets Kvalitetskontrol ApS ønsker vi at udnytte den viden, der er samlet gennem de seneste år omkring praktisk kvalitetsstyring. Vi kan i Dansk Byggeri konstatere en stigende interesse for at arbejde med kvalitetsstyring ud fra en praktisk vinkel. Den interesse blandt medlemsvirksomheder og deres kunder vil vi understøtte med det nye selskab, forklarer Michael H. Nielsen.

- mir

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted