UgensErhverv.dk

Dyrere post

Porto-stigninger på de fleste brevtyper - standardbreve bliver 25 øre dyrere.

29-09-2005

Porto-stigninger på de fleste brevtyper - standardbreve bliver 25 øre dyrere.

Fra den 2. januar næste år bliver det dyrere at sende breve, Post Danmark meddeler, at portoen på et almindeligt standardbrev hæves fra 4,50 kr. til 4,75 kr. De påkaldte maxibreve op til 50 gram stiger med 0,50 kr. til 7,50 kr. Storbreve op til 50 gram stiger ikke.

Prisforhøjelserne gælder både for breve og økonomibreve.

Prisen på indenlandske breve over 50 gram stiger mellem 0,50 kr. og 1,00 kr. - afhængig af brevets vægt og format.
I december måned udsender Post Danmark en folder om de nye priser.
-ls.

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.