UgensErhverv.dk

Dyrere post

Porto-stigninger på de fleste brevtyper - standardbreve bliver 25 øre dyrere.

29-09-2005

Porto-stigninger på de fleste brevtyper - standardbreve bliver 25 øre dyrere.

Fra den 2. januar næste år bliver det dyrere at sende breve, Post Danmark meddeler, at portoen på et almindeligt standardbrev hæves fra 4,50 kr. til 4,75 kr. De påkaldte maxibreve op til 50 gram stiger med 0,50 kr. til 7,50 kr. Storbreve op til 50 gram stiger ikke.

Prisforhøjelserne gælder både for breve og økonomibreve.

Prisen på indenlandske breve over 50 gram stiger mellem 0,50 kr. og 1,00 kr. - afhængig af brevets vægt og format.
I december måned udsender Post Danmark en folder om de nye priser.
-ls.

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted