UgensErhverv.dk

Nyt byggeankenævn godkendt

Håndværksrådet mener, det forbedrer forbrugernes klageadgang på Byggeområdet.

29-09-2005

Håndværksrådet mener, det forbedrer forbrugernes klageadgang på Byggeområdet.

Håndværkets Ankenævn er navnet på et nyt privat ankenævn inden for byggeri. Det er netop blevet godkendt af familie- og forbrugermister Lars Barfoed (K). Bag initiativet står brancheorganisationen Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening.

Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af de fem edlemsorganisationer, DS Håndværk & Industri, Danske Malermestre, Danske Anlægsgartnere, Danske Snedker- og Tømrermestre og Kristelig Arbejdsgiverforening.

Ankenævnet begynder dets arbejde fra 1. oktober og kan behandle klager over VVS-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Håndværksrådets administrerende direktør Lars Jørgen Nielsen glæder sig over det ny ankenævn.
- Vi er meget glade for, at vi nu kan bidrage til, at forbrugerne får en bedre klageadgang på byggeområdet, så forbrugerne hurtigt og billigt kan få afgjort tvister med håndværksvirksomheder i et godkendt ankenævn, der er så bredt funderet, siger han.
-ls.

læs mere her: Håndværksrådet..

Brochurer

Is i maven hos Femern-partierne

Is i maven hos Femern-partierne

Der er ingen som historik for, at et anlægsprojekt i Tyskland bliver standset af en domstol.

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Utætte faldstammer er ikke noget reelt problem

Folketingets Erhvervsudvalg har stillet en lang række spørgsmål til I erhvervsminister Simon Kollerup om behov og muligheder for renovering af faldstammer.

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Corona-testtelte nær byggeplads i Rødbyhavn

Derudover har Femern A/S tilbudt entreprenørerne at bistå med yderligere testfaciliteter mv., såfremt der er behov herfor.