UgensErhverv.dk

Nyt byggeankenævn godkendt

Håndværksrådet mener, det forbedrer forbrugernes klageadgang på Byggeområdet.

29-09-2005

Håndværksrådet mener, det forbedrer forbrugernes klageadgang på Byggeområdet.

Håndværkets Ankenævn er navnet på et nyt privat ankenævn inden for byggeri. Det er netop blevet godkendt af familie- og forbrugermister Lars Barfoed (K). Bag initiativet står brancheorganisationen Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening.

Håndværksrådet har stiftet nævnet på vegne af de fem edlemsorganisationer, DS Håndværk & Industri, Danske Malermestre, Danske Anlægsgartnere, Danske Snedker- og Tømrermestre og Kristelig Arbejdsgiverforening.

Ankenævnet begynder dets arbejde fra 1. oktober og kan behandle klager over VVS-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Håndværksrådets administrerende direktør Lars Jørgen Nielsen glæder sig over det ny ankenævn.
- Vi er meget glade for, at vi nu kan bidrage til, at forbrugerne får en bedre klageadgang på byggeområdet, så forbrugerne hurtigt og billigt kan få afgjort tvister med håndværksvirksomheder i et godkendt ankenævn, der er så bredt funderet, siger han.
-ls.

læs mere her: Håndværksrådet..

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted