UgensErhverv.dk

Halter efter Det Digitale Byggeri

Over halvdelen af de små og mellemstore virksomheder har aldrig hørt om kravene til digitalisering.

27-09-2005

Adskillige undersøgelser og flere digitale eksperter har peget på problemet. Nu er det ved at være alvor.
Den digitale virkelighed er en realitet, når de offentlige bygherrer fra januar 2007 stiller krav om digital kommunikation mellem parterne på byggeopgaver for staten.
Men det er de færreste af byggebranchens aktører i stand til i dag, konkluderer en undersøgelse om branchens brug af IT fra Dansk Byggeri. Den viser at byggeriets virksomheder så langt fra er klar til omvæltningen - mange af dem ved end ikke, at den kommer.

- Der er altså et stort behov for at informere og lære virksomhederne om de digitale redskaber. Det er en stor visionær udfordring for bygge- og anlægsbranchen …udviklingen af digital kommunikation (skal) nu understøttes af et omfattende uddannelses- og implementeringsinitiativ, som blandt andre Dansk Byggeri er ved at organisere, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Kender kun standard programmer
Undersøgelsens resultat: Hele 54 procent af de små og mellemstore virksomheder har slet ikke hørt om Det Digitale Byggeri. Kun 20 procent er parat til afgive tilbud digitalt og bruge projektweb, som det kræves på fremtidige statslige byggerier. Bare 15 procent af virksomhederne har erfaring med at bruge projektweb til videndeling i byggeprojektet.

Ifølge Dansk Byggeri var der dog få lyspunkter i undersøgelsen: Næsten alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har adgang til pc og hele 86 procent har adgang til Internettet.
Omvendt er størstedelen af virksomhederne i branchen kun vant til at arbejde med tekstbehandling, diverse regneark og lønberegning på PC’en.

Krav og metoder til at kommunikere digitalt bliver udviklet og testet i udviklingsprojektet Det Digitale Byggeri. Projektet finansieres af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med fonden Realdania. Målet er, at effektivisere byggeprocessen gennem øget digital kommunikation mellem byggeriets forskellige parter.

- mir

Brochurer

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Kritisk trængsel på Lillebæltsbro afhænger af Kattegatforbindelse

Fast forbindelse mellem Als og Fyn og/eller en Kattegatforbindelse vil begge have mulighed for at aflaste Lillebæltsbroen for dele af den gennemkørende trafik

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

Miljøministeren: Lovende partikelfilter til brændeovne

I boliger forsynet med varmepumpe vil brændeovnen være et godt supplement i de kolde perioder

Mursten over metroen på Frederiksberg

Mursten over metroen på Frederiksberg

Et sjældent nyt kapitel er føjet til Frederiksberg Allés historie med godt 30 lejligheder, butikker, madboder og cafeer omgivet af ca. 10.000 metrorejsende om dagligt

Moduler genanvendes til dagpleje

Moduler genanvendes til dagpleje

I ABC Pavilloners produktion i Engesvang omdannes tidligere undervisningsfaciliteter fra teknisk skole i Silkeborg til en dagpleje i Hedensted