UgensErhverv.dk

Starten gået for Det Digitale Byggeri

Pilotprojekt på vej i Gentofte Kommune

21-09-2005

Fra 2007 bliver Det Digitale Byggeri obligatorisk for alle virksomheder, der vil deltage i statsligt byggeri. Målet er at øge byggeriets effektivitet med digitale værktøjer i byggeprocessen, som også stiller krav til uddannelse, organisering og samarbejde i byggeriets virksomheder.

For at sætte gang i processen har Økonomi- og Erhvervsministeriet indgået en aftale med Gentofte Kommune om der at gennemføre et pilotprojekt for at teste, hvordan modernisering af kommunens ejendomme kan gennemføres med digitale projektværktøjer. I alt drejer det sig om ca. 450.000 etagemeter.

- Det er vigtigt, at kravene fra Det Digitale Byggeri afprøves i praksis, inden de skal udbredes til hele byggeriet, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Det får vi nu en mulighed for i Gentofte Kommune. Jeg håber, at flere kommuner følger trop, så vi får samlet de nødvendige erfaringer, inden kravene til statslige bygherrer bliver obligatoriske i 2007.

Borgmester Hans Toft tilføjer:

- Gentofte Kommune har lagt en samlet plan for modernisering af hele den kommunale bygningsmasse, som i alt vil beløbe sig til ca. 450 mio. kr. Vi er i den unikke situation, at vi kan planlægge en kontinuerlig moderniserings-indsats seks år frem. Det giver os en enestående mulighed for at afprøve de nye digitale løsninger.

Bredt samarbejde
Det Digitale Byggeri er et af initiativerne i regeringens såkaldte konkurrence-evnepakke, ”Vækst med vilje”, der blev lanceret i 2002.

Den samlede økonomiske ramme for projektet er 40 mio. kr. Heraf kommer de 20 mio. fra staten, 10 mio. fra Fonden Realdania, og de sidste 10 fra private konsortier af byggevirksomheder. Udviklingsomkostningerne til afprøvningerne i Gentofte Kommune betales af Grundejernes Investeringsfond.

Kravene til Det Digitale Byggeri omfatter bl. a. 3D-projektering, fælles projektweb samt digitalt udbud og digital aflevering af driftsdata ved statslige byggearbejder.

I Det Digitale Byggeri samarbejder førende aktører i hele byggeriets værdikæde om at udvikle fælles brancheløsninger og standarder.

Se mere på: www.detdigitalebyggeri.dk
krus-

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder