UgensErhverv.dk

Lær af andres erfaringer

Fonden BYG-Erfa og tre leverandører står bag syv byggetræf rundt om i landet

21-09-2005

zb>Fonden BYG-Erfa og tre leverandører står bag syv byggetræf rundt om i landet

Fonden BYG-ERFA og tre leverandører af produkter til dansk byggeri har i oktober og november d.å. syv byggetræf rundt om i landet, hvor der fokuseres på, hvordan man i byggeriet kan lære af andres erfaringer.

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer gennem f.eks. erfaringsblade, som redegør for konstaterede problemer i praksis, og hvordan disse undgås og udbedres.

De deltagende leverandører er Sapa, Pilkington og Besam.

De syv byggetræf, hvor det er gratis at deltage, henvender sig primært til arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer med en kort, samlet orientering om muligheder og nyheder.

Yderligere oplysninger samt tilmelding på www.byggetraf.dk.

-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder