UgensErhverv.dk
Skoler fokuserer på belysningen

Skoler fokuserer på belysningen

Nye tider stiller nye krav – også om energibesparelser.

12-09-2005

Nye tider stiller nye krav – også om energibesparelser

Af Tove Malzer

Kommunerne bruger i disse år mange penge på renovering af skolebygninger, og det er tiltrængt. En undersøgelse fra SBi viste sidste år, at f.eks. belysningen på mange skoler langt fra lever op til grundlæggende kvalitetskrav. Og endnu værre bliver det, når belysningen skal matche de nye undervisningsformer og mange aktiviteter, som udfoldes i skolen i dag.

Dagslys spiller ifølge SBi en stor rolle for børns udvikling:

- Dagslyset gengiver farver naturligt og varierer hele tiden i intensitet og retning – ikke blot over dagen og året, men fra det ene øjeblik til det næste, og det har betydning både for børns oplevelse af farver, rum og tid og for deres udvikling af synssansen. Dagslyset burde derfor sættes i fokus ved planlægning af nyt skolebyggeri og ved renovering af skoler.

Men også kunstlyset i mange skoler skal ændres. Tingbjerg Skole valgte som led i en renovering at udskifte det gamle belysningsanlæg med et nyt anlæg med en installeret effekt på 7 W/m2 mod det tidligere anlægs 14 W/m2.. Skolen opnåede derved et højere belysningsniveau ved en installeret effekt på 450 W imod de eksisterende på ca. 900 W pr. lokale.

Dette vil i sig selv medføre en halvering af energiforbruget til belysning. Dertil kommer en yderligere reduktion i energiforbruget på 10-20% ved brug af dagslysstyring og bevægelsesmeldere - og besparelsen som følge af en bedre udnyttelse af dagslyset.

Sparer 60%
Ejer Baunehøj Skolen i Skanderborg har også valgt at investere i bedre belysningsanlæg. Ved ombygning af skolens gamle nordfløj er de nyrenoverede klasselokaler og gangarealer blevet udstyret med energirigtige armaturer og moderne dagslysstyring. Lysstyringen udnytter lokalernes dagslys til at opnå optimal belysning, samtidig med at skolen kan se frem til besparelser på op til 60% af elregningen.

Med den nye lysstyring følger Ejer Baunehøj Skolen El-sparefondens anbefalinger og får derfor tilskud til projektet.

Rygraden i Ejer Baunehøj Skolens nye dagslysstyring er Servodans Luxstat Control system. I de nyrenoverede klasselokaler måler systemets sensorer løbende dagslyset og sender besked til Luxstat Control, der automatisk tilpasser lysstyrken i klasselokalets lofts- og tavlebelysning efter det naturlige lys, der falder ind af vinduerne.

Klasselokalet er delt i to usynlige zoner - en zone nærmest vinduet, hvor dagslyset er kraftigst, og en zone i den mørkere side af lokalet, der vender bort fra vinduerne. Systemet justerer lyset i de to zoner uafhængigt af hinanden, så belysningen bliver god og ensartet overalt i lokalet, samtidig med at der aldrig er tændt mere lys end nødvendigt.

I løbet af dagen dæmpes lyset og slukkes eventuelt helt i takt med, at dagslyset tiltager. Når eleverne forlader klasselokalet, kan de selv slukke lyset efter sig. Men glemmer de det, sørger bevægelsessensorer for, at lyset automatisk slukker, når lokalet har stået ubrugt i et stykke tid.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs