UgensErhverv.dk
BygningsundersøgelserFormålet med en bygningsundersøgelse er at registr

Bygningsundersøgelser

Et nyt BYG-ERFA blad retter fokus mod de emner, en bygningsundersøgelse sætter under lup.

09-09-2005

Er der utætheder i tagdækning?
Kommer der vand ind i regnvejr og lys i solskinsvejr?
Er der opfugtning i fodpanel og 1. gulvbræt langs ydervægge?
Er der "vaskebræt" i kælderen? Muglugt?


Alle sanser må i brug for at finde svar på disse spørgsmål - og er det et ja, er der god grund til at sætte en bygningsundersøgelse i gang.
Et nyt BYG-ERFA blad retter fokus mod de emner, en bygningsundersøgelse sætter under lup, og det gælder hele spekteret af bygningsdele - fra tag til krybekælder og kloak.

Beskrivelserne bygger på viden og erfaring indsamlet og bearbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, og Protox. Den ene forfatter, civilingeniør Erik Brandt, seniorforsker hos SBi, siger "Formålet med en bygningsundersøgelse er at få øje på og bedømme bygningens tilstand, at finde de skader, der kan være til stede - også uden for det blotte øjes rækkevidde - og at foreslå, hvordan det kan lade sig gøre at reparere eller rette op på skaderne. Det er også vigtigt, at finde frem til konstruktioner, der er dårligt udført, og som skal laves om for at forhindre nye skader."

Den nye oversigt har en fyldig checkliste med spørgsmål til brug ved besigtigelse for alle bygningsdele. BYG-ERFA bladet peger også på sårbare bygningsdele, der kræver særlig opmærksomhed, og kommer med eksempler på typiske skader.
"Paneler og trappevanger, der støder op til en fugtig væg, kan blive opfugtet og være udgangspunkt for svampeangreb - her skal man være særligt opmærksom på øverste og nederste træbjælkelag", fortæller cand. scient. Ole Munck, Protox.
Han fortsætter med et andet eksempel, " I både krybekældre og terrændæk kan fugt medføre alvorlige skader, bjælkerne i et kryberum kan se intakte ud og alligevel være så styrkemæssigt svækkede, at de skal udskiftes".

Jens Østergaard, direktør i Fonden BYG-ERFA, siger, "Det nye erfaringsblad bliver forhåbentlig et brugbart redskab for enhver, der skal sælge sit hus, tegne en forsikring eller renovere et byggeri, og samtidig en uundværlig inspiration til den ansvarlige boligejer og - bruger, der vil holde et vågent øje med husets tilstand. Vi forventer også, at bladet bliver et godt værktøj for den byggesagkyndige at have ved hånden. Med dette blad rammer vi meget tæt på vores mål - at formidle og udgive erfaringer, der kan bidrage til større sikkerhed og bedre kvalitet i byggeriet. For dem der vil vide mere, uddyber forfatterne indholdet på et fyraftensmøde i København den 26. september."

Yderligere oplysninger om bygningsundersøgelser kontakt Erik Brandt, ebr@sbi.dk, SBi, telefon 45 86 55 33 eller cand. scient. Ole Munck, om@protox.dk, Protox telefon 75 50 40 22
For yderligere oplysninger om BYG-ERFA kontakt Jens Østergaard, Fonden BYG-ERFA, info@byg-erfa.dk, telefon 26 73 07 47

Det nye erfaringsblad, "Fugtundersøgelse af bygninger", har nummer (99) 05 06 26. Alle blade kan købes i løssalg eller abonnement via www.byg-erfa.dk eller telefon 44 89 06 40. Se også hjemmesiden om fyraftensmødet.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse