UgensErhverv.dk
BygningsundersøgelserFormålet med en bygningsundersøgelse er at registr

Bygningsundersøgelser

Et nyt BYG-ERFA blad retter fokus mod de emner, en bygningsundersøgelse sætter under lup.

09-09-2005

Er der utætheder i tagdækning?
Kommer der vand ind i regnvejr og lys i solskinsvejr?
Er der opfugtning i fodpanel og 1. gulvbræt langs ydervægge?
Er der "vaskebræt" i kælderen? Muglugt?


Alle sanser må i brug for at finde svar på disse spørgsmål - og er det et ja, er der god grund til at sætte en bygningsundersøgelse i gang.
Et nyt BYG-ERFA blad retter fokus mod de emner, en bygningsundersøgelse sætter under lup, og det gælder hele spekteret af bygningsdele - fra tag til krybekælder og kloak.

Beskrivelserne bygger på viden og erfaring indsamlet og bearbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, og Protox. Den ene forfatter, civilingeniør Erik Brandt, seniorforsker hos SBi, siger "Formålet med en bygningsundersøgelse er at få øje på og bedømme bygningens tilstand, at finde de skader, der kan være til stede - også uden for det blotte øjes rækkevidde - og at foreslå, hvordan det kan lade sig gøre at reparere eller rette op på skaderne. Det er også vigtigt, at finde frem til konstruktioner, der er dårligt udført, og som skal laves om for at forhindre nye skader."

Den nye oversigt har en fyldig checkliste med spørgsmål til brug ved besigtigelse for alle bygningsdele. BYG-ERFA bladet peger også på sårbare bygningsdele, der kræver særlig opmærksomhed, og kommer med eksempler på typiske skader.
"Paneler og trappevanger, der støder op til en fugtig væg, kan blive opfugtet og være udgangspunkt for svampeangreb - her skal man være særligt opmærksom på øverste og nederste træbjælkelag", fortæller cand. scient. Ole Munck, Protox.
Han fortsætter med et andet eksempel, " I både krybekældre og terrændæk kan fugt medføre alvorlige skader, bjælkerne i et kryberum kan se intakte ud og alligevel være så styrkemæssigt svækkede, at de skal udskiftes".

Jens Østergaard, direktør i Fonden BYG-ERFA, siger, "Det nye erfaringsblad bliver forhåbentlig et brugbart redskab for enhver, der skal sælge sit hus, tegne en forsikring eller renovere et byggeri, og samtidig en uundværlig inspiration til den ansvarlige boligejer og - bruger, der vil holde et vågent øje med husets tilstand. Vi forventer også, at bladet bliver et godt værktøj for den byggesagkyndige at have ved hånden. Med dette blad rammer vi meget tæt på vores mål - at formidle og udgive erfaringer, der kan bidrage til større sikkerhed og bedre kvalitet i byggeriet. For dem der vil vide mere, uddyber forfatterne indholdet på et fyraftensmøde i København den 26. september."

Yderligere oplysninger om bygningsundersøgelser kontakt Erik Brandt, ebr@sbi.dk, SBi, telefon 45 86 55 33 eller cand. scient. Ole Munck, om@protox.dk, Protox telefon 75 50 40 22
For yderligere oplysninger om BYG-ERFA kontakt Jens Østergaard, Fonden BYG-ERFA, info@byg-erfa.dk, telefon 26 73 07 47

Det nye erfaringsblad, "Fugtundersøgelse af bygninger", har nummer (99) 05 06 26. Alle blade kan købes i løssalg eller abonnement via www.byg-erfa.dk eller telefon 44 89 06 40. Se også hjemmesiden om fyraftensmødet.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder