UgensErhverv.dk

Glem ikke vejene

Efter opmærksomhed på banenet ønsker Dansk Byggeri nu også fokus på anden nedslidt infrastruktur.

07-09-2005

Efter opmærksomhed på banenet ønsker Dansk Byggeri nu også fokus på anden nedslidt infrastruktur.


Dansk Byggeri har fået øje på fremtidige bygge- og anlægsopgaver hos det offentlige. Efter den senere tids fokus på jernbaneskinner og tale om genopretning, ønsker Dansk Byggeri nu at drage noget af opmærksomheden over på andre dele af den danske infrastruktur, der ifølge organisationen er godt og grundigt nedslidt.

- Jernbanenettets tilstand er et skræmmende vidnesbyrd om, hvad der ender med at ske, når der ikke i tilstrækkeligt omfang bliver værnet om samfundets værdier. Dansk Byggeri har gentagne gange påpeget de alvorlige konsekvenser af et stadigt mere nedslidt ernbanenet og behovet for øgede bevillinger til vedligeholdelse og aldersbetingede ornyelser, lyder det i en pressemeddelelse fra specialkonsulent Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri, der mener, at det danske vejnet også trænger til bistand.

Ressourcespild
- Der er ikke kun problemer med fremkommeligheden på banenettet. Nej, der er også tiltagende problemer med fremkommeligheden på mange indfaldsveje til de store byer. Når persontog og godstog bliver forsinkede, eller personbiler og varebiler holder i kø, så opstår der et samfundsøkonomisk ressourcespild og hertil kommer, at mange mennesker bliver pådraget ulemper i en hverdag, som i forvejen er præget af stress og jag, skriver specialkonsulenten.

Finn Bo Frandsen glæder sig over, at Staten er i gang med at udvide indfaldsvejene til København med yderlige kørebaner. Men han mener ikke, at det er tilstrækkeligt.
Der skal gøres meget mere, hvis ikke den vejtrafikale situation skal ende i kaos.

Bygninger og kloakker
Finn Bo Frandsen slutter med at slå fast, at der også er andre områder end bane- og vejnet, der trænger til flere ressourcer. Både på statslige og kommunale felter er der et bygnings- og anlægsmæssigt efterslæb.

Han opfordrer til eftersyn og renovering af daginstitutioner, skoler og sygehuse samt vandforsyning og afløbssystemer.
-ls.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder