UgensErhverv.dk
Rigtige rørmaterialer - bedre brugsvandValget af de bedst egnede rørmaterialer til brugsv

Rigtige rørmaterialer - bedre brugsvand

Nyt BYG-ERFA blad hvori FORCE Technology bl.a. gennemgår en oversigt over i alt 8 rørtyper til brugsvand i bygninger

05-09-2005

De mange tusinde kilometer rør, der fører Danmarks drikkevand frem til brugerne skal i fremtiden godkendes efter europæiske regler.
FORCE Technology har udarbejdet en oversigt over i alt 8 rørtyper til brugsvand i bygninger. Analysen gennemgår rørenes egenskaber og hvilke krav de enkelte rørmaterialer stiller til vandkvalitet.
Resultaterne er netop offentliggjort i et nyt BYG-ERFA blad, der er blevet til i et samarbejde mellem eksperter fra FORCE Technology og Fonden BYG-ERFA.

Frank Fontenay, Force Technology, siger, " Vandets kemi er afgørende for om der kommer skader på installationerne, og hvor hurtigt, det sker. Kobberrør og varmforzinkede stålrør egner sig for eksempel ikke til vand med under 100 mg eller over 300 mg bikarbonat per liter, mens plastrør kan bruges til alle typer vandkvaliteter og installationer." Frank Fontenay fortsætter, " Kobber er meget bestandigt overfor korrosion og tæring - men det afgiver til gengæld altid lidt kobber til brugsvandet, og nye undersøgelser fra Miljøstyrelsen viser, at den gældende grænse overskrides, når vandet har et indhold af bikarbonat, der er højere end 240 mg pr. liter. Man kan få oplysninger om vandets kvalitet på det lokale vandværk eller hos kommunen."

En ofte overset faktor for sundt brugsvand er den hastighed vandet løber gennem rørene med. "Risikoen for skader er meget stor ved at bruge varmforzinket stål i hoteller, plejehjem og daginstitutioner fordi den type bygninger har perioder med lavt eller slet ingen vandgennemstrømning", siger Asbjørn Andersen, en anden af forfatterne bag analysen.

"Gælder det økonomien for anlæg af brugsvand vejer materiale- og anlægsprisen tungt for valget af materialer til rør. Men besparelserne er hurtigt tabt med store udgifter til reparationer og udskiftninger på skader efter allerede ½ år. Sammensætningen af materialer til rør og samlinger skal fungere optimalt, og alle installationsdele skal kunne samles og udskiftes på en nem og sikker måde.
Målet med vores analyse er at give de projekterende et brugbart værktøj allerede ved planlægningsfasen af installationer til brugsvand. Vi vil gerne være med til at skabe sundt brugsvand overalt i landet. Og ved at gennemgå fordele og ulemper ved hvert materiale set i forhold til vandkemi og andre krav kommer vi en stor efterspørgsel på konkret viden i møde", konkluderer Asbjørn Andersen.


Det nye BYG-ERFA blad, "Brugsvandsinstallationer - rørmaterialer", har bestillingsnummeret (53) 05 06 27. Alle blade kan købes i løssalg eller abonnement via www.byg-erfa.dk eller telefon 44 89 06 40

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder