UgensErhverv.dk

Falsk brug af BYG-Garanti kostede 40.000

Virksomhed fik stor bøde for uretmæssig brug af garanti-ordningens logo.

05-09-2005

BYG-Garanti er blevet et populært salgsværktøj overfor private kunder. Er håndværksmesteren, køkkenfirmaet eller kloakentreprenøren medlem hos Dansk Byggeri, har kunden en tryghedsgaranti på op til 100.000 kr. for fejl og mangler på det udførte arbejde.
Den træder i kraft, hvis det udførende firma ikke kan eller vil betale kunden i en tvist, hvor der er afsagt kendelse til kundens fordel i Byggeriets Ankenævn.

Problemet er blot, at stadigt flere firmaer føler sig fristet til at bruge ordningens logo i markedsføringen, og dermed risikerer logoet at blive udvandet og værdiløs som et salgsfremmende og tillidsskabende signal til kunderne.

Derfor slår Dansk Byggeri ned på logo-synderne med hård hånd. Det fik et byggefirma at mærke. Det blev hevet i retten for uretmæssig brug af BYG-Garanti logoet og idømt en bøde på 40.000 kr. med en forvandlingsstraf på 20 dages fængsel for overtrædelse af markedsføringsloven.

Dansk Byggeri udtrykker tilfredshed med dommen og varsler skærpet opsyn med ikke-medlemmers brug af logoet.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder