UgensErhverv.dk

Jagten på den optimale vinduesbehandling

Nyt projekt skal give viden om, hvor ofte moderne vinduer skal males, så det er økonomisk optimalt.

02-09-2005

Hvor ofte skal moderne trævinduer males, skal de have to eller tre behandlinger, når det dyre stillads alligevel er sat op, skal de males med plast alkyd- eller akrylmaling?
Det er nogle af de spørgsmål, som Københavns Malerlaug har sat sig for at få svar på i et 10-årigt projekt på en erhvervsejendom i Herlev, der ejes af Dades. Partnere på projektet er administratoren Datea og Arkitektfirmaet Fogh & Følner, der registrerer projektet.

- Vi vil undersøge, hvordan de forskellige malingstyper klarer sig forskellige steder på bygningen, og om det er økonomisk fordelagtigt at ændre på intervallerne af overfladebehandlingen af vinduerne, siger Henry Friis, formand for maleteknisk udvalg under Københavns Malerlaug.

Forskellig maling til 207 vinduer
Bygningen har 207 fabriksfremstillede vinduer, der ikke har været behandlet siden opførelsen i 1991. Vinduerne får samme afrensning og bundbehandling, der afsluttes med to eller tre strygninger med plast alkyd-, akryl- eller linoliemaling fra leverandørerne Beck & Jørgensen, Beckers, Dyrup, Flügger, Jotun, Nordsjö, Sigma, Teknos og Wolff. Vinduer, der får linolie, afrenses dog helt, for at malingen kan benyttes.
Halvdelen af vinduerne får afmonteret bundglaslisten, træet bagved males, og nyt gummibånd monteres.
Derudover laves der en drypnæse på glaslisten ved at afskære listen seks millimeter over bundglaslisten.
Bygningens facader vender ud mod alle fire verdenshjørner, og vinduerne males, så alle malingstyper er repræsenteret på nord-, syd-, øst- og vestvendte facader.
Dermed udsættes vinduerne for samme forskelligartede belastning og nedslidning, som registreres til brug for fremtidige anbefalinger om metode og produktvalg.

Millioner at spare for bygningsejerne
I dag regner malerlavet med, at vinduer skal malebehandles hvert 7. år, men erfaringsmæssigt er der stor variation i holdbarheden af malingen afhængigt af vinduets eksponering til sollys og vejrlig.

- Der er større belastning på syd- og vestvendte vinduer. Måske skal de males oftere eller have et ekstra lag maling, når man alligevel er i gang. Omvendt kan nordvendte vinduer måske klare sig med en påstrygning hvert 10. år, siger Henry Friis. Behovet for at skaffe sig denne nye viden er særdeles aktuelt.

- Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvordan de forskellige malingstyper opfører sig. Vi har det på fornemmelsen, men i dag er kunderne ikke tilfredse med, at vi blot vurderer og anbefaler og udfører malerbehandlinger ud fra erfaring. De vil have konkret viden, så de kan opstille tal og økonomi for udgifter til maling og vedligehold af vinduerne i en bygning, siger Henry Friis, der anslår de mulige besparelser til at ligge i millionklassen for de store bolig- og ejendomsselskaber, administratorer mv.

For bygningen i Herlev har Datea beregnet, at den sædvanlige standardmaling beløber sig til 150.000 kr. og yderligere 150.000 til stilladser. Udgifter der kan rykkes eller reduceres

Målet er ensartet høj kvalitet
Opgaven i Herlev følger op på et lignende projekt, som malerlavet i øjeblikket kører på sin ejendom i København. Projektet har kørt siden 1999, men her er det gamle vinduer, der undersøges. Hvert år rapporteres udviklingen i sliddet på malingen, og der sker hele tiden en udvikling.

- Projekterne er et led i at komme væk fra det at sjusse sig frem og i stedet opbygge viden, der giver os høj kvalitet og ensartethed i udførelsen af malerarbejdet på vinduer, forklarer Henry Friis om baggrunden for malerlavets projekter. Selvom det er ambitionen, er det ifølge Henry Friis endnu for tidligt at komme med håndfaste konklusioner og anbefalinger fra projektet.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder