UgensErhverv.dk

Uvildig ekspert ved nybyggerier

Godt forslag til reduktion i antallet af sager ved ankenævn og voldgiftsret

30-08-2005

Godt forslag til reduktion i antallet af sager ved ankenævn og voldgiftsret

Konstruktørforeningen bakker positivt op om et forslag om at lade nybyggeri kontrollere af en uvildig ekspert ved aflevering. Forslaget, som senest blev nævnt i DR´s TV-avisen 27. august, er inspireret af et krav til nybyggeri i Sverige, hvor ABT (svarende til AB92) stiller krav om at byggeri skal kontrolleres af en besiktningsmann. Eller rettere, at entreprenøren lever op til sine kontraktlige forpligtelser.

- Som middel til at nedbringe mængden af sager ved voldgiftsret og ankenævn, er det et godt forslag, som vi og vore medlemmer kun kan bakke op om, siger chefkonsulent og bygningskonstruktør Jacob Ravn Thomsen, Konstruktørforeningen. Byggeriets pris vil måske umiddelbart blive lidt højere, men ordningens præventive effekt over for sjusk og dermed materialespild kan betyde en billiggørelse af byggeprocessen, som mere end ophæver dette. Ordningen vil kunne nedbringe antallet af tvister, som koster forbrugere, bygherrer og samfundet mange penge.

- Som middel til at nedbringe antallet af fejl og mangler kan det dog ikke stå alene. Det er for dyrt - og ofte for sent - at udbedre fejl og mangler ved aflevering. Mange fejl bliver skjult under opførelsen og opdages derfor ikke ved en gennemgang af det færdige hus: Hvis de opdages sker det ofte først senere f.eks. i form af for stort varmeforbrug, i form af kuldebroer med fugtproblemer, i form af opstigende fugt, i form af revner og andet.

- Fejl og mangler skal opdages og udbedres tidligere. Svenskerne kæmper jo - på trods af ordningen - også med mange fejl og mangler.

- Konstruktørforeningen foreslår derfor, at man pålægger private, der kaster sig ud i større byggerier at hyre en rådgiver, som kan fungere som dén, der sikrer overensstemmelse mellem kundens forventninger og det, han faktisk modtager - allerede ved planlægningen af byggeriet. Dette kunne sagtens tænkes som alternativ, eller måske som supplement, til forslaget om 3. partskontrol ved aflevering, mener Jacob Ravn Thomsen.
-jhanSeneste nyt

Mest læste

Brochurer

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Danske vinduesproducenter kritiserer kommunerne for at diskriminere mod plastvinduer – stik mod planloven og EU´s byggevareforordning

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Aftalen med bred opbakning i Folketinget indeholder blandt andet yderligere indsats mod social dumping og en autorisationsordning for asbestarbejde

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen arbejder på at omstille til produktionen med lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper på vej