UgensErhverv.dk

Fælles front for bedre arbejdsmiljø

De mange parter inden for dansk byggeri giver håndsslag på større indsats.

30-08-2005

De mange parter inden for dansk byggeri giver håndsslag på større indsats.


- Kun når alle parter, der har pligter efter Arbejdsmiljøloven – bygherrer, projekterende og rådgivere, leverandører, arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere – hver især lever op til deres forpligtelser, og i et aktivt samarbejde medvirker til et projekts udførelse, er det muligt at skabe en høj arbejdsmiljøstandard på de danske bygge- og anlægsarbejdspladser.

Sådan lyder det fra en række arbejdsgiver- og interesseorganisationer inden for byggeri, der er gået sammen for at sikre et bedre arbejdsmiljø på danske byggepladser.

Det nye initiativ hedder ”Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter".

De forskellige organisationer bag det er Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

Organisationerne har givet hinanden håndslag på at gøre en indsats for udbredelse af viden om godt arbejdsmiljø inden for deres område. Endvidere skal de mødes og udarbejde fælles initiativer for at skabe et godt arbejdsmiljø og minimere antallet inden for dansk byggeri.
-ls.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse