UgensErhverv.dk

Bygge-viden skal formidles bedre

Hvis den danske byggebranche skal udvikle sig, må forskere og firmaer finde fælles fodslag, fastslår rapport.

26-08-2005

Hvis den danske byggebranche skal udvikle sig, må forskere og firmaer finde fælles fodslag, fastslår rapport.


Bygge-forskere og byggeerhvervet skal være bedre til at kommunikere og udveksle viden. Det er den overordnede konklusion i en ny rapport om byggeriets vidensystem, hvor der også er beskrevet en handlingsplan.

Den Realdania-støttede rapport hedder ”Byggeriets vidensystem - oplæg til strategi og handlingsplan”. Den tager udgangspunkt i de senere års diskussion af mulighederne for, at byggeriets virksomheder i praksis kan anvende den viden, der udvikles hos videninstitutionerne.

Helt grundlæggende slår rapporten fast, at der skal gøres en stor indsats for at forbedre den måde, viden formidles på fra videninstitutionerne. Men samtidig skal virksomhedernes blive bedre til at finde og få fat i viden.

Et andet hovedelement er, at forbedringer skal opnås gennem en udvikling af et egentligt marked for byggeinformation. Rapporten finder det ikke holdbart, at information skal stilles gratis til rådighed som alment teknisk fælleseje. Forventningerne om, at ydelsen altid er gratis, modvirker udviklingen af et større og mere velfungerede udbud af byggeinformation, konkluderes der.

Fire områder
I rapportens handlingsplanen beskrives fire hovedindsatsområder:

- Det første område vedrører mulighederne for at forbedre infrastrukturen for søgning af byggeinformation. Det handler blandt andet om at finde en struktur for mærkning af byggeinformation, der gør den mere søgbar.

- Dernæst skal der gives bedre adgang til byggeinformation, for eksempel ved at udvikle nye informationsservicer baseret på udnyttelse af mobiltelefon, computer eller andre teknologiformer.

- Som et tredje punkt skal fokuseres på udvikling af metoder, der kan støtte informationshåndtering, vidensledelse og læring i byggevirksomheder. Der er også et helt grundlæggende behov for at opbygge mere viden om læringsbarrierer i virksomhederne.

- Endelig er der behov for at se på udvikling af udbudssidens struktur. Der er mange udbydere og formidlere af viden, og i rapporten slås det fast, at der kan være behov for strukturelle ændringer, hvis der skal være ressourcer til at foretage den nødvendige udvikling. Det gælder især med hensyn til udvikling, der omfatter informationsteknologiske løsninger.

Rapporten med handlingsplanen kan findes på Realdanias hjemmeside: www.realdania.dk
-ls.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Danske vinduesproducenter kritiserer kommunerne for at diskriminere mod plastvinduer – stik mod planloven og EU´s byggevareforordning

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Aftalen med bred opbakning i Folketinget indeholder blandt andet yderligere indsats mod social dumping og en autorisationsordning for asbestarbejde

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen arbejder på at omstille til produktionen med lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper på vej