UgensErhverv.dk

Bygge-viden skal formidles bedre

Hvis den danske byggebranche skal udvikle sig, må forskere og firmaer finde fælles fodslag, fastslår rapport.

26-08-2005

Hvis den danske byggebranche skal udvikle sig, må forskere og firmaer finde fælles fodslag, fastslår rapport.


Bygge-forskere og byggeerhvervet skal være bedre til at kommunikere og udveksle viden. Det er den overordnede konklusion i en ny rapport om byggeriets vidensystem, hvor der også er beskrevet en handlingsplan.

Den Realdania-støttede rapport hedder ”Byggeriets vidensystem - oplæg til strategi og handlingsplan”. Den tager udgangspunkt i de senere års diskussion af mulighederne for, at byggeriets virksomheder i praksis kan anvende den viden, der udvikles hos videninstitutionerne.

Helt grundlæggende slår rapporten fast, at der skal gøres en stor indsats for at forbedre den måde, viden formidles på fra videninstitutionerne. Men samtidig skal virksomhedernes blive bedre til at finde og få fat i viden.

Et andet hovedelement er, at forbedringer skal opnås gennem en udvikling af et egentligt marked for byggeinformation. Rapporten finder det ikke holdbart, at information skal stilles gratis til rådighed som alment teknisk fælleseje. Forventningerne om, at ydelsen altid er gratis, modvirker udviklingen af et større og mere velfungerede udbud af byggeinformation, konkluderes der.

Fire områder
I rapportens handlingsplanen beskrives fire hovedindsatsområder:

- Det første område vedrører mulighederne for at forbedre infrastrukturen for søgning af byggeinformation. Det handler blandt andet om at finde en struktur for mærkning af byggeinformation, der gør den mere søgbar.

- Dernæst skal der gives bedre adgang til byggeinformation, for eksempel ved at udvikle nye informationsservicer baseret på udnyttelse af mobiltelefon, computer eller andre teknologiformer.

- Som et tredje punkt skal fokuseres på udvikling af metoder, der kan støtte informationshåndtering, vidensledelse og læring i byggevirksomheder. Der er også et helt grundlæggende behov for at opbygge mere viden om læringsbarrierer i virksomhederne.

- Endelig er der behov for at se på udvikling af udbudssidens struktur. Der er mange udbydere og formidlere af viden, og i rapporten slås det fast, at der kan være behov for strukturelle ændringer, hvis der skal være ressourcer til at foretage den nødvendige udvikling. Det gælder især med hensyn til udvikling, der omfatter informationsteknologiske løsninger.

Rapporten med handlingsplanen kan findes på Realdanias hjemmeside: www.realdania.dk
-ls.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

En ny gipsplade, der er baseret på store dele askeaffald fra blandt andet forbrændinger og brugte askebriketter, kan ifølge en ny startup afhjælpe problemer i to af verdens største kriser: Flygtninge- og klimakrisen

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af Danmarks smukkeste organisationsbygning – Børsen i København

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

600 millioner kroner. Så meget får Kemp & Lauritzen og Novo Nordisk hver for at opføre en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger i Bagsværd