UgensErhverv.dk

Udenlandske byggevarer truer sikkerheden

En del af byggevarerne overholder ikke danske normer. Derfor skal markedskontrollen af dem skærpes, mener Dansk Byggeri.

19-08-2005

En del af byggevarerne overholder ikke danske normer. Derfor skal markedskontrollen af dem skærpes, mener Dansk Byggeri.

Der er flere eksempler på, at udenlandske byggekomponenter ikke lever op til de danske normer. Det er både konkurrenceforvridende for de danske producenter og det udgør et sikkerhedsproblem, mener Dansk Byggeri.

- Det sikkerheds- og kvalitetsniveau, som den danske byggekomponentindustri opererer ud fra, bliver sat alvorligt under pres, hvis bygherrer og ikke mindst deres rådgivere vender det blinde øje til kravene i de nationale byggebestemmelser for at få billigere byggekomponenter, påpeger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Mere markedskontrol
Eksemplerne optræder indenfor importerede træ- og betonelementer, og det får nu Dansk Byggeri til at opfordre til skærpet markedskontrol.

- Der er efter Dansk Byggeris opfattelse behov for at, markedskontrollen skærpes, når det gælder overholdelse af danske normer og byggebestemmelser – både af hensyn til sikkerheden og fair konkurrence. Det påhviler i dag alle led i omsætningen af byggekomponenter at medvirke til, at markedskontrollen fungerer. I sidste ende er det kommunerne, der sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen er myndighed på området. Vi opfordrer derfor disse myndigheder til at spille en mere synlig rolle i forhold til at sikre, at danske byggebestemmelser efterleves, siger Michael H. Nielsen

Han opfordre samtidig til, at de forskellige kontrol- og certificeringsordninger på området være mere aktive i bestræbelserne på at de nationale byggebestemmelser overholdes.
Gennem deres kontrol-arbejde, har de ofte et godt kendskab til markedsforholdene byggerier, og det bør bruges til at sætte fokus på byggerier, hvor der ses stort på kvaliteten.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs