UgensErhverv.dk

Nye regler for maskinvibrationer

Ny bekendtgørelse fra AT skaber forvirring i forhold til entreprenørmaskiner.

19-08-2005

Ny bekendtgørelse fra AT skaber forvirring i forhold til entreprenørmaskiner.

Af Lars Solberg

En ny bekendtgørelse om grænseværdier for vibrationer fra arbejdsmaskiner, eksempelvis håndværktøj og gravemaskiner, skaber ifølge Dansk Byggeri forvirring ved brug af entreprenørmaskinerne, da den praktiske viden på dette område er begrænset. Det er svært at gennemskue og afgøre, om grænseværdien overholdes.

Det er Arbejdstilsynet, der har udsendt den ny bekendtgørelse, 682.
Den handler om beskyttelse af de ansatte mod vibrationer i forbindelse med arbejdet. Bekendtgørelsen omfatter såvel vibrationer mod hele kroppen, helkropsvibrationer, og hånd- arm-vibrationer.

Bekendtgørelsen omfatter arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, med undtagelse af grænseværdien for hånd-arm-vibrationer, som også gælder arbejde, der udføres af selvstændige.

Grænseværdierne er nu følgende – påvirkningen måles i acceleration:
- For hånd-arm-vibrationer er grænseværdien 5,0 m/s2
- For helkropsvibrationer er grænseværdien 1,15 m/s2

Hvis ansatte er udsat for en påvirkning, der overskrider grænseværdien, skal arbejdsgiveren straks iværksætte tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så overskridelsen ikke gentages.

For lidt viden
Men én ting er at ønske at overholde reglerne - en anden ting er at kunne.
Inden for hånd-arm-vibrationer forventes de nye grænseværdier ikke at give anledning til problemer.

Ifølge Dansk Byggeri er det dog noget helt andet inden for helkropsvibrationer, hvor den praktiske viden om kørende maskiners vibrationsniveau under konkrete arbejdsforhold er begrænset.

Det er vanskeligt at gennemskue og registrere mængden af vibrationer på dette område, da det ikke kun handler om maskinens beskaffenhed, men også om hvor maskiner kører/arbejder – på hvilket underlag etc.

Det betyder, at det er vanskeligt at vurdere ud fra de standardiserede målinger, som leverandøren skal oplyse i brugsanvisningen.
Svenske undersøgelser

Ifølge Dansk Byggeri viser svenske undersøgelser, at følgende maskingrupper under visse anvendelsessituationer overskrider grænseværdien for helkropsvibrationer:
- Råjordskompressorer
- Dumpere
- Gravemaskiner
- Dozere
- Læssemaskiner
- Rendegravere

Dansk Byggeri forventer, at der snart kommer en ny AT-vejledning på området, men imens opfordres Dansk Byggeris medlemmer til at ajourføre APV’en og inddrage de nye grænseværdier i forbindelse med nyindkøb af maskiner og værktøj.

Den nye bekendtgørelsen er trådt i kraft, der er dog en overgangsperiode frem til 2010, hvor der er dispensationsmulighed.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder