UgensErhverv.dk

Flaskehalsspøgelset manet i jorden

Fin sammenhæng mellem byggeriets lønudvikling og aktivitetsomfang, fremhæver BAT-Kartellet

16-08-2005

Fin sammenhæng mellem byggeriets lønudvikling og aktivitetsomfang, fremhæver BAT-Kartellet

DA´s lønstatistik for 2. kvartal var ventet med en vis spænding. Sommeren igennem har bankøkonomer råbt om flaskehalse i byggeriet. Der er intet nyt i, at sommerhalvåret er den travleste tid for håndværkerne, men skruen har fået en ekstra omgang i år. Dels er byggeaktiviteten vitterligt inde i en god gænge, dels har det været agurketid.

- Der er jo altid mere presseomtale i at råbe ulven kommer end det modsatte, siger Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet.

Med de seneste tal for lønudviklingen bør flaskehalsspøgelset iflg. BAT være manet i jorden for denne gang. Den årlige lønstigningstakt indenfor byggeri og anlæg var i 2. kvartal på 3,3 procent - og dermed uændret i forhold til tallet for 1. kvartal.

- Med de nye DA-tal er konklusionen, at hverken niveau eller udviklingstrend for byggeriets lønninger giver anledning til bekymring for overophedning. I stedet bør man glæde sig over en bredt funderet og rolig byggefremgang, siger Bo Sandberg.

Den gennemsnitlige årlige lønstigning var 2,6 procent for hele DA-området.

- Brancherne med aktivitetsfremgang - fx byggeri og forretningsservice - ligger i den øvre ende, hvad lønudvikling angår, mens industrien, som fortsat går lidt trægt, trækker i modsat retning. Det er der intet usædvanligt i. mener Bo Sandberg.

I det hele taget er der fin sammenhæng mellem byggeriets lønudvikling og aktivitetsomfang (målt ved antal beskæftigede),

- En dyb bølgedal i 2003 og begyndelsen af 2004 er nu erstattet af en roligt opadgående trend. Stigningen i 1. kvartal i år skyldes det ekstraordinære arbejde med at udbedre stormskader, siger BAT-økonomen.

- De årlige lønstigninger er ikke i nærheden af 2001 og 2002, hvor niveauet nærmede sig 5 procent årlig stigning.

Når flaskehalse i byggeriet kun er et mindre, lokalt fænomen, skyldes det bl.a., at håndværkerne i de seneste par lavkonjunkturer har lært at køre langt efter arbejdet. Fra 1993 til 2004 er antallet daglige pendlere indenfor bygge & anlæg iflg. Danmarks Statistik steget fra 62.200 til hele 82.200.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

En ny gipsplade, der er baseret på store dele askeaffald fra blandt andet forbrændinger og brugte askebriketter, kan ifølge en ny startup afhjælpe problemer i to af verdens største kriser: Flygtninge- og klimakrisen

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af Danmarks smukkeste organisationsbygning – Børsen i København

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

600 millioner kroner. Så meget får Kemp & Lauritzen og Novo Nordisk hver for at opføre en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger i Bagsværd