UgensErhverv.dk

Opstramning af tilstandsrapporten

Alvorlige fejl i 1 ud af 3 rapporter får Erhvervs- og Byggestyrelsen til at skærpe kontrollen med ordningen.

16-08-2005

Tilstandsrapporten har i årevis været skydeskive for kritik - der er for mange fejl, og de byggesagkyndige sjusker med gennemgangen. Nu understøtter en uvildig undersøgelse fra Cowi kritikken.

Alle undersøgte tilstandsrapporter indeholdt fejl og i en tredjedel var fejlene alvorlige. Samtidig var den kvalitetskontrol som Sekretariat for huseftersynsordningens kvalitetskontrol udførte også for ringe.
Cowi-undersøgelsen konkluderer, at det først og fremmest er de komplicerede ejendomme, der giver problemer. Der er ikke forskel på, om rapporterne er udarbejdet af bygningssagkyndige fra større firmaer eller fra forsikringsselskaber.

Undersøgelsen får nu Erhvervs- og Byggestyrelsen til at stramme op på reglerne for udførelsen af tilstandsrapporterne og kontrollen af ordningen. Det indebærer blandt andet:

· Dobbelt så mange bygningssagkyndige vil blive udtaget til efterkontrol på ejendommen.
· Der skal angives tidsforbrug på den udførte besigtigelse
· Bygningssagkyndige der bruger lidt tid på en besigtigelse eller skriver mange rapporter skal ses efter.
· Der skal vælges et nyt korps af kontrollanter af tilstandsrapporterne.
· Der skal gennemføres efterkontrol også efter ejendommen er solgt.
· Bygningssagkyndige vil få advarsler eller inddraget beskikkelsen ved alvorlige eller gentagne fejl.

Konkret vil de bygningssagkyndige, hvis rapporter indeholdt alvorlige fejl i Cowis undersøgelse nu blive udtaget til ekstraordinær kontrol.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

Gipsplade af askeaffald skal forhindre brand i flygtningelejre

En ny gipsplade, der er baseret på store dele askeaffald fra blandt andet forbrændinger og brugte askebriketter, kan ifølge en ny startup afhjælpe problemer i to af verdens største kriser: Flygtninge- og klimakrisen

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 48/2022 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

Klassisk håndværk til restaurering af unik kulturarv

En række af Danmarks største fonde bidrager til en gennemgribende restaurering af Danmarks smukkeste organisationsbygning – Børsen i København

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

Kemp & Lauritzen og MT Højgaard får over en milliard for ny Novo-fabrik

600 millioner kroner. Så meget får Kemp & Lauritzen og Novo Nordisk hver for at opføre en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger i Bagsværd