UgensErhverv.dk

Opstramning af tilstandsrapporten

Alvorlige fejl i 1 ud af 3 rapporter får Erhvervs- og Byggestyrelsen til at skærpe kontrollen med ordningen.

16-08-2005

Tilstandsrapporten har i årevis været skydeskive for kritik - der er for mange fejl, og de byggesagkyndige sjusker med gennemgangen. Nu understøtter en uvildig undersøgelse fra Cowi kritikken.

Alle undersøgte tilstandsrapporter indeholdt fejl og i en tredjedel var fejlene alvorlige. Samtidig var den kvalitetskontrol som Sekretariat for huseftersynsordningens kvalitetskontrol udførte også for ringe.
Cowi-undersøgelsen konkluderer, at det først og fremmest er de komplicerede ejendomme, der giver problemer. Der er ikke forskel på, om rapporterne er udarbejdet af bygningssagkyndige fra større firmaer eller fra forsikringsselskaber.

Undersøgelsen får nu Erhvervs- og Byggestyrelsen til at stramme op på reglerne for udførelsen af tilstandsrapporterne og kontrollen af ordningen. Det indebærer blandt andet:

· Dobbelt så mange bygningssagkyndige vil blive udtaget til efterkontrol på ejendommen.
· Der skal angives tidsforbrug på den udførte besigtigelse
· Bygningssagkyndige der bruger lidt tid på en besigtigelse eller skriver mange rapporter skal ses efter.
· Der skal vælges et nyt korps af kontrollanter af tilstandsrapporterne.
· Der skal gennemføres efterkontrol også efter ejendommen er solgt.
· Bygningssagkyndige vil få advarsler eller inddraget beskikkelsen ved alvorlige eller gentagne fejl.

Konkret vil de bygningssagkyndige, hvis rapporter indeholdt alvorlige fejl i Cowis undersøgelse nu blive udtaget til ekstraordinær kontrol.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Danske vinduesproducenter kritiserer kommunerne for at diskriminere mod plastvinduer – stik mod planloven og EU´s byggevareforordning

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Aftalen med bred opbakning i Folketinget indeholder blandt andet yderligere indsats mod social dumping og en autorisationsordning for asbestarbejde

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen arbejder på at omstille til produktionen med lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper på vej