UgensErhverv.dk

En branche i forandring

Byggeri 2004 viste for alvor, at byggebranchen er på vej ind i fremtiden.

04-03-2004

Byggeri 2004 viste for alvor, at byggebranchen er på vej ind i fremtiden.

Af journalist Lars Solberg

Byggebranchen har aldrig været så meget i vælten og i politikernes, mediernes og forbrugernes fokus som i disse år. Næsten dagligt bliver der uddelt et hak eller to til den danske byggebranche for anklager om slendrian, ineffektivitet og dyre materialepriser.

I starten reagerede branchen som en såret hund ved at gå i total forsvarsposition, men messen Byggeri 2004 viste en helt anden side, hvor der er plads til konstruktiv debat.

300 optimistiske udstillere og leverandører fremviste de nyeste produkter til de mange besøgende. Og der herskede en helt anden selvbevidst og selvkritisk atmosfære allerede på dag et.

Messen blev skudt i gang af adm. direktør Palle Thomsen, TUN, der står bag messen sammen med Danske Fagmesser. Efter hans åbningstale kom formand for Dansk Byggeri Povl Christensen, og til sidst gik formand for Bygherreforeningen og projektdirektør på DR-byen i Ørestaden Knud Erik Busk på talerstolen.

Og alle tre var enige om, at branchen skal turde forandre sig, så den er i harmoni med den verden, den er del af.

Dyre materialer
Palle Thomsen var efter et par politiske skud fra hoften - blandt andet sagde han, at den offentlige sektor skal være billigere og mere effektiv - inde på, at TUN-området har været jaget vildt blandt andet i forhold til Erhvervs- og Boligstyrelsens rapport om for høje byggematerialepriser i Danmark.

Rapporten skyder over målet, syntes han, men sagde i det samme, at det er ok, at branchen er under lup.

- Det er bestemt vigtige emner at tage op, og det er fair nok, at der er fokus på branchen. Temperaturen i byggeriet, som i bred forstand beskæftiger omkring hver fjerde i den private sektor, har stor indvirkning på landets samlede økonomi og vækst, sagde han.

Han opfordrede dog til, at den ensidige fokus på pris blev stoppet. Men han understregede, at der skal nytænkning og udvikling til inden for området.

- Vi skal tænke i ekspansion og innovation, investere i forskning og udvikling og sikre, at vi råder over veluddannede medarbejdere. Dermed opnår vi den leveringssikkerhed og fleksibilitet, som er forudsætningen for at effektivisere byggeriet, sagde Palle Thomsen.

Partnering
Povl Christensen, formand for Dansk Byggeri, kom i sin tale ind på, at det er korrekt, at der skal nyudvikling til. Han var ikke enig i den generelle kritik af dansk byggeri, som han synes var ensidig og unuanceret, men han var enig med Palle Thomsen i, at der skal nytænkning til.

Især i denne tid, hvor Dansk Byggeris egen konjunkturanalyse viser, at væksten på området ikke er lige om hjørnet.

Men det er muligt at gøre tingene bedre:

- En af de måder, hvorpå vi i byggeriet gør en indsats for at blive bedre, er ved at udvikle nye og udvidede samarbejdsformer mellem byggeriets parter, sagde han blandt andet og pegede på partnering som en oplagt metode til at sikre bedre og mere rentabelt byggeri.
- Parterne skal mødes tidligere i processen for at trække på hinandens spidskompetencer.
Det vil give bedre løsninger og en mere rationel byggeproces.

Povl Christensen fremhævede et andet område, hvor et tættere samarbejde er på vej, nemlig det såkaldte offentligt-private partnerskab (OPP), som regeringen netop har offentliggjort sin handlingsplan for.

Vendt på hovedet
Den sidste taler ved åbningsceremonien, formand for Bygherreforeningen og projektdirektør på DR-byen i Ørestaden Knud Erik Busk, bakkede op bag de nye samarbejdsformer.

Han fortalte, at DR-byen er et godt eksempel på et stort projekt, der for alvor har handlet anderledes på partnering-området. Endvidere er den traditionelle byggepladstankegang også blevet vendt på hovedet.

Eksempelvis er skurvognene blevet afskaffet og erstattet af en fælleskantine for at sikre bedre dialog mellem parterne.

- Vi udfordrer parternes forestillinger om, hvad samarbejde er. For hvert byggeafsnit etablerer vi en bestyrelse, hvor alle parter har en plads, og vi belønner parterne for tids- og budgetbesparelser og godt arbejdsmiljø. Tilbagemeldingerne fra parterne er særdeles positive, og vi har netop færdiggjort første fase til tiden og inden for budget, sagde Knud Erik Busk.

De tre åbningstaler slog tonen an, og Byggeri 2004 fulgte godt op med en messe, der bød på mange produktnyheder, men der cirkulerede også nye ideer til, hvordan byggeri kan gøres mere effektivt.


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister