UgensErhverv.dk

Byggeomsætning op på 76 mia. kr.

Vækst i branchens omsætning på 9,7 procent i første halvår

11-08-2005

Vækst i branchens omsætning på 9,7 procent i første halvår

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for virksomhedernes omsætning i juni. Med disse tal i hus er det muligt for byggeriets vedkommende danne sig et overblik – en halvårsstatus.

På baggrund af Danmarks Statistiks tal har BAT-kartellet beregnet, at byggevirksomhedernes samlede salg steg fra 69,4 mia. kr. i 1. halvår 2004 til 76,1 mia. kr. i 1. halvår 2005.

- Det er en flot fremgang på 6,7 mia. kr., svarende til en vækst i branchens omsætning på hele 9,7% fra 2004 til 2005, siger økonom Bo Sandberg, BAT, der vurderer, at fremgangen på knapt 10% fordeler sig således, at inflationen står for de ca. 2% og stormskadereparationerne for ca. 3,5%, mens de resterende ca. 4,5% kan tilskrives generelt forbedrede byg-gekonjunkturer.

Som årsag til konjunkturvendingen angiver BAT-økonomen især det forbedrede økonomi-ske råderum for de private boligejere, som i vidt omfang anvendes til om- og tilbygninger.

- En konjunkturmæssig fremgang på 4-5% årligt er ikke alarmerende. Det får os absolut ikke til at melde os i bankøkonomernes hylekor om flaskehalse. Faktisk bør man blot glæ-de sig over en efterhånden bredt funderet byggefremgang. Så bør man huske på, at byg-gemarkedernes øgede salg til gør-det-selv-folket i høj grad også bidrager til festen i om-sætning, siger Bo Sandberg.

Set under ét steg salget i de danske virksomheder med ligeledes pæne 6,7% i 1. halvår 2005.

BAT gør opmærksom på, at det giver et mere retvisende billede at sammenligne hele 1. halvår 2005 med den tilsvarende periode i 2004. Hvis man nøjes med at sammenligne 2. kvartal i år med 2. kvartal sidste år, er der det lille tekniske problem, at påsken i 2005 faldt i 1. kvartal, mens den faldt i 2. kvartal i 2004. Det giver en på papiret lidt for voldsom om-sætningsfremgang i 2. kvartal i år pga. de deraf følgende flere arbejdsdage.
-jhan

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området