UgensErhverv.dk

Byggeomsætning op på 76 mia. kr.

Vækst i branchens omsætning på 9,7 procent i første halvår

11-08-2005

Vækst i branchens omsætning på 9,7 procent i første halvår

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye tal for virksomhedernes omsætning i juni. Med disse tal i hus er det muligt for byggeriets vedkommende danne sig et overblik – en halvårsstatus.

På baggrund af Danmarks Statistiks tal har BAT-kartellet beregnet, at byggevirksomhedernes samlede salg steg fra 69,4 mia. kr. i 1. halvår 2004 til 76,1 mia. kr. i 1. halvår 2005.

- Det er en flot fremgang på 6,7 mia. kr., svarende til en vækst i branchens omsætning på hele 9,7% fra 2004 til 2005, siger økonom Bo Sandberg, BAT, der vurderer, at fremgangen på knapt 10% fordeler sig således, at inflationen står for de ca. 2% og stormskadereparationerne for ca. 3,5%, mens de resterende ca. 4,5% kan tilskrives generelt forbedrede byg-gekonjunkturer.

Som årsag til konjunkturvendingen angiver BAT-økonomen især det forbedrede økonomi-ske råderum for de private boligejere, som i vidt omfang anvendes til om- og tilbygninger.

- En konjunkturmæssig fremgang på 4-5% årligt er ikke alarmerende. Det får os absolut ikke til at melde os i bankøkonomernes hylekor om flaskehalse. Faktisk bør man blot glæ-de sig over en efterhånden bredt funderet byggefremgang. Så bør man huske på, at byg-gemarkedernes øgede salg til gør-det-selv-folket i høj grad også bidrager til festen i om-sætning, siger Bo Sandberg.

Set under ét steg salget i de danske virksomheder med ligeledes pæne 6,7% i 1. halvår 2005.

BAT gør opmærksom på, at det giver et mere retvisende billede at sammenligne hele 1. halvår 2005 med den tilsvarende periode i 2004. Hvis man nøjes med at sammenligne 2. kvartal i år med 2. kvartal sidste år, er der det lille tekniske problem, at påsken i 2005 faldt i 1. kvartal, mens den faldt i 2. kvartal i 2004. Det giver en på papiret lidt for voldsom om-sætningsfremgang i 2. kvartal i år pga. de deraf følgende flere arbejdsdage.
-jhan

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København