UgensErhverv.dk

Stor eksport af træaffald

20.000 tons affaldstræ, bl.a. trykimprægneret træ, sendt til tyske kraftvarmeværker

10-08-2005

20.000 tons affaldstræ, bl.a. trykimprægneret træ, sendt til tyske kraftvarmeværker

Dansk Affald i Vojens har i samarbejde med Dapa i Kolding fået Miljøstyrelsens tilladelse til at eksportere 20.000 tons færdigsorteret affaldstræ. Træet aftages af tyske kraftvarmeværker, hvor det omdannes til varme og elektricitet. Anvendes de 20.000 tons affaldstræ udelukkende til produktion af elektricitet, vil det svare til 7.400 danske husstandes samlede årlige strømforbrug. En husstand bruger gennemsnitligt årligt 4.500 kWh.

Det træaffald, som eksporteres vil normalt skulle deponeres på lossepladser. Det er bl.a. trykimprægneret træ, som ikke må genanvendes og forbrændes herhjemme. I Tyskland genanvendes trykimprægneret træ ved forbrænding og slaggerne deponeres.

- Uanset om man arbejder efter danske eller tyske regler, vil de skadelige stoffer i træet blive deponeret. Eneste forskel er, at tyskerne anvender brændværdien i træet til opvarmning og strømproduktion, siger adm. direktør Hans Hoier Nielsen, Dansk Affald.

Eksportaftalen giver kommuner og entreprenører mulighed for billigere at slippe af med det urene træaffald fra genbrugs- og byggepladser. Sendes træet til deponi, skal der betales en statsafgift. Det skal der ikke, når træet færdigbehandlet eksporteres.

Behandlingen af træ til eksport foregår på Dansk Affalds store anlæg i Vojens. Her sker der en manual og automatisk sortering af træet, så man sikker på, at det træ der umiddelbart kan genanvendes, sorteres fra, og at træ til eksport har den standard, som kunderne ønsker.

Efterbehandlingen i Vojens har i øvrigt afsløret, at det træaffald, Dansk Affald modtager, indeholder andet og mere end blot træ. 10 procent af mængderne består af jern og metal og 10 procent af plastfolie og pap. De dele sorteres fra inden træet eksporteres eller sendes til genanvendelse herhjemme.

Dansk Affald har i forventning om at få eksporttilladelsen allerede tyvstartet på sorteringen og har derfor mange tons træaffald liggende. Investeringerne, der er gået forud, har blandt andet omfattet flisebelægning på et større areal for at overholde miljøbestemmelserne og investering i efterbehandlingsudstyr. Eksportaktiviteten skaber et par nye arbejdspladser i Vojens.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder