UgensErhverv.dk

Bornholms Limtræ konkurs

Det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen

08-08-2005

Det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen

Bornholms Limtræ A/S er taget under konkursbehandling, hvor krav over for selskabet skal rettes til advokat Peter Vang i Rønne inden tre måneder.

Bornholms Limtræ, der oprindelig blev etableret i 1948, måtte i november 2001 dreje nøglen om, men der blev for godt tre år siden taget initiativ til igen at få gang i limtræsproduktionen. Det var et initiativ, som bl.a. forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark – TIB var involveret i, og der blev skabt en del arbejdspladser, men det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen. Seneste regnskab viste således underskud og negativ egenkapital.

I første omgang blev produktionen lukket ned, og et handelsselskab forsøgte at markedsføre træprodukter, men også det viste sig vanskeligt.
-jhan

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig