UgensErhverv.dk

Bornholms Limtræ konkurs

Det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen

08-08-2005

Det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen

Bornholms Limtræ A/S er taget under konkursbehandling, hvor krav over for selskabet skal rettes til advokat Peter Vang i Rønne inden tre måneder.

Bornholms Limtræ, der oprindelig blev etableret i 1948, måtte i november 2001 dreje nøglen om, men der blev for godt tre år siden taget initiativ til igen at få gang i limtræsproduktionen. Det var et initiativ, som bl.a. forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark – TIB var involveret i, og der blev skabt en del arbejdspladser, men det lykkedes aldrig at få økonomien til at hænge sammen. Seneste regnskab viste således underskud og negativ egenkapital.

I første omgang blev produktionen lukket ned, og et handelsselskab forsøgte at markedsføre træprodukter, men også det viste sig vanskeligt.
-jhan

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området