UgensErhverv.dk

Få billige byggevarer fra udlandet

Danske producenter også i EU-klemme, når de skal tilpasse sig andre landes standarder

04-08-2005

Ét er, at flere rapporter gennem de senere år har slået fast, at priserne på byggevarer i Danmark er for høje målt i forhold til vores nabolande, men også indsatsen for at fremme byggematerialers fri bevægelighed over grænser i EU har slået fejl.

Allerede for 17 år siden vedtog EU et byggedirektiv, der skulle skabe fælles standarder for byggematerialer, så de uhindret kunne forhandles i alle lande og dermed øge konkurrencen. Facit er, at kun halvdelen af de i alt 600 standarder er i funktion, 70 forslag er på vej til endelig afstemning, 100 er under høring, 80 er under behandling, og 50 er man slet ikke begyndt på endnu.

Presser på
- Så sent som i 2003 var der næsten ikke sket noget, men så kom der pludselig en masse standarder, siger vicedirektør Jesper Rasmussen i Erhvervs- og Byggestyrelsen til Berlingske Tidende. Danmarks holdning er, at, at det skal gå stærkt. Vi kæmper alt, hvad vi kan sammen med en række andre venligt stemte lande og presser på. Men det er svært.

Kontorchef i Håndværksrådet og ekspert i konkurrenceret, Peter Vesterdorf. peger også på, at harmoniseringen af byggevarestandarder er særdeles vigtig for konkurrenceevnen.
- Når de forskellige lande kan afskærme sig over for hinanden med egne standarder betyder det mindre konkurrence. Danmark er et lille marked, og producenterne i de andre lande gider ikke sælge til os, hvis vi har særlige standarder. Man kan godt tænke sig, at der er en hel del produkter, der ikke kommer til Danmark, fordi de mangler europæiske harmoniserede standarder.

Danskere i klemme
Samtidig kan det være et problem for danske producenter, der gerne vil eksportere til andre lande, at de skal tilpasse sig andre landes egne standarder.

Den tidligere SR-regering havde en intention om, at særaftaler med vores nabolande kunne øge grænsehandelen med byggematerialer, men det blev heller aldrig til noget.

Jesper Rasmussen peger dog på, at der inden for vand og afløb er fjernet en række gamle og særlige danske bestemmelser for at tillade mere handel over grænsen.
krus-

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København