UgensErhverv.dk

Leder i tømmerhandel går af

Økonomichef den ny afdelingschef i Møller Lee Tømmerhandel

04-08-2005

Økonomichef den ny afdelingschef i Møller Lee Tømmerhandel

Direktør Jens Møller Lee har valgt at fratræde sin stilling, efter at DLH Træ & Byg med virkning fra 1. september overtager Møller Lee Tømmerhandel i Hjørring.

Den daglige ledelse vil overgå til virksomhedens hidtidige økonomichef Frank Jensen, som pr. 1. september udnævnes til afdelingschef med ansvar for virksomhedens samlede drift.

Familien Møller Lee vil dog fortsat være repræsenteret i virksomheden, idet Jørgen Møller Lee fortsætter i sit nuværende job som lagerforvalter.

Bygningen på Frederikshavnsvej i Hjørring, hvorfra virksomheden drives, forbliver i Jens og Jørgen Møller Lee’s fælles ejendomsselskab, hvormed DLH har indgået en langtidslejeaftale.

Møller Lee Tømmerhandel bliver fremover tilknyttet DLH Træ & Bygs Region Nordjylland, hvis hovedforretning er Christiansen & Nielsen, Aalborg. DLH’s Byggematerialedivision er organiseret i i alt tre regioner, der sidste år omsatte 1,5 mia. kr.
-jhan

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig