UgensErhverv.dk

Produktivitetstal for dårlige

Tømmerhandleres produktivitet stigende, viser TUN-analyse

03-08-2005

Tømmerhandleres produktivitet stigende, viser TUN-analyse

Branchen bør kunne kræve nyere og bedre tal, når der skal ses på produktiviteten i det, der samlet betegnes som Bygge & anlæg.

Det mener adm. direktør Palle Thomsen, Trælasthandlerunionen – TUN, efter at det fra nogle sider er blevet hævdet, at byggebranchens arbejdsproduktivitet er stagnerende eller kun svagt stigende herhjemme de seneste år.

Produktiviteten i Bygge & anlæg er ganske vist blot gået fra index 100 i 1995 til 205 i 2003, men kigger man på 2000, som er det seneste år, hvor tallet er splittet op i brancher, gemmer der sig store forskelle i statistikken.

I 2000 var det samlede indextal 97,7, altså en tilbagegang i produktiviteten i forhold til udgangspunktet 1995, men det tal rummer store udsving. Eksempelvis lå nybyggeriet det år på index 120,8, altså her en massiv produktivitetsstigning, mens ’anlægsvirksomhed’ var helt nede på 63, siger Palle Thomsen.

- Bare de to tal dokumenterer med al ønskelig tydelighed, hvor upræcist det samlede indekstal for bygge/anlæg er, og at det derfor mildt sagt har begrænset relevans.

Statistikken viser i øvrigt, at TUN’s medlemmer fra 1995 til 2000 kunne glæde sig over en langt pænere produktivitetsudvikling end det samlede ’grove’ tal. I de brancher, hvor tømmerhandlere og byggemarkeder er indplaceret i statistiksammenhæng, var der produktivitetsstigninger på henholdsvis knap 32 og knap 27 procent.

Som supplement hertil har TUN udarbejdet en analyse af regnskaber fra 10 tilfældigt udvalgte tømmerhandlere, og her vises en produktivitetsstigning på gennemsnitlig 3-4 procent p.a. i perioden 2000-2003 beregnet som bruttoværditilvækst pr. antal fuldtidsansatte.

- Alt dette viser, hvor betænkeligt det er med afsæt i det samlede bygge-/anlægstal at udtale sig om produktiviteten på delområder af byggeriet, sådan som nogle gør med stor vedholdenhed, påpeger Palle Thomsen, som altså samtidig efterlyser nyere og bedre tal.

- Det er ikke godt nok, at man skal tilbage til 2000 for at få bare nogenlunde brancheopdelte værdier, som stadig ikke er gode nok til at beskrive byggeriets værdikæde, siger Palle Thomsen.
-jhan

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs