UgensErhverv.dk

Store tab i skovindustri

Ny tre-årig kollektiv aftale indgået med fagforeningerne i Finland

01-08-2005

Ny tre-årig kollektiv aftale indgået med fagforeningerne i Finland

Sommerens 47 dage lange strejke og lockout i den finske skovindustri kan nu tydeligt ses på bundlinjen hos to af de store aktører, Stora Enso og UPM, som begge har offentliggjort regnskabet for første halvår.

Hos Stora Enso steg omsætningen 1,3 procent til godt 3,187 mio. euro, mens der er et underskud på godt 10 mio. mod et overskud på 58,6 mio. kr. året før. Effekten af strejkerne og lockouten, som sluttede 1. juli, ventes for tredje kvartal at få en effekt på minus 40 mio. euro.

UPM’s omsætning var på 2,253 mio. euro mod 2,497 mio. året før. Der var et underskud på 50 mio. euro mod et overskud på 79 mio. sidste år. Strejkerne og lockouten havde i andet kvartal en negativ effekt på minus 175 mio. euro.

Jussi Personen, øverste chef i UPM, er tilfreds med den nye kollektive aftale, der blev indgået med den finske fagbevægelse, og som sluttede strejkerne og lockouten, bl.a. fordi der nu lokalt kan indgås aftaler omkring arbejdsforholdene, og der kan nu også arbejdes omkring jul og midt på sommeren. Det vil for UPM betyde en øget produktion på 1 procent. Til gengæld vil den nye aftale, der løber over de næste tre år, give øgede omkostninger for UPM på 4,4 procent i de to næste år.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder