UgensErhverv.dk

Solarielys renser spildevand

Ny rensningsmetode er specielt velegnet, når regnvandet får kloakkerne til at løbe over.

29-07-2005

Kloaknettet er under pres fra stadigt flere og kraftigere regnskyl. Det giver problemer med forurenet overløbsvand, når kloakkerne flyder over.

Men en ny rensningsmetode har vist sig effektiv til brug i storbyerne, hvor der ikke er kapacitet til at bygge nye store opsamlingsbassiner til regnvandet.

Kloakvandet skal bare sendes gennem et bassin med et kæmpe-solarie med stærke lysstofrør. Bakterierne i spildevandet har det ikke så godt med sollys. Når de får en brune-tur dør de, fordi lyset ødelægger bakteriernes cellemembranerne, og spildevandet bliver meget renere.

I øjeblikket eksperimenteres der med et forsøgsanlæg, der skal give renere vand i Svanemøllebugten ved at sende overløbsvandet gennem et lysrensningsanlæg med en kapacitet på 500 liter vand i sekundet. Dermed kan spildevandsudledningen i bugten reduceres fra godt 20 årlige udledninger til blot 2-3 ved særligt kraftige regnskyl.

- Hvis anlægget virker efter hensigten, regner vi med at spare mellem 40-100 mio. kr. i forhold til at bygge nye bassiner, der skal opmagasinere vandet, som er den alternative måde at løse problemet på, siger Karsten Arnbjerg, projektleder i Cowi, der deltager i en projektgruppe sammen med Århus, Odense og Københavns Kommune og de respektive amter.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder