UgensErhverv.dk

Arkitekters hjem fredes

Egne huse af Utzon, Kjærholm og Clemmensen indstilles til fredning.

26-07-2005

Egne huse af Utzon, Kjærholm og Clemmensen indstilles til fredning

Fem villaer af fem fremtrædende danske arkitekter er indstillet til fredning af Kulturarvstyrelsen. Fælles for fire af villaerne er, at de er opført som hjem for arkitekterne selv og deres familie.

De fem villaer er: Utzons første hus til sig selv i Hellebæk fra 1952. Hanne og Poul Kjærholms villa ud til Øresundskysten i Hørsholm fra 1962. Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensens bolig i Gentofte fra 1953. Erik Christian Sørensens villa fra 1954 også i Gentofte. Samt endnu en Gentofte-villa af Eva og Niels Koppel, der som den eneste ikke har været beboet af arkitekterne selv.

I begrundelse for fredningen hedder det at villaerne ´har været banebrydende og dannet skole for det efterfølgende danske villabyggeri´.

- nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder