UgensErhverv.dk

Byggeriets Ankenævn godkendt

Med det nye ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser.

10-07-2005

Lars Barfoed - minister for Familie- og Forbrugsanliggender - har i dag godkendt det nye, private ankenævn: Byggeriets Ankenævn.
I nævnet repræsenterer Dansk Byggeri erhvervssiden, mens Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening repræsenterer forbrugerne. Som hidtil sidder der en landsdommer for bordenden.
"Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at nå til enighed om grundlaget for Byggeriets Ankenævn, og jeg ser dette som første skridt mod en samlet løsning for hele byggeriets område", siger Lars Barfoed.
Med det nye godkendte ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser: Maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Som noget nyt behandler Byggeriets Ankenævn nu også klager over ombygnings- og renoveringsopgaver med en samlet entreprisesum på over en million kroner.
Virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri , er ikke forpligtet til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn eller til at efterleve en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn, men det vil som regel være en fordel at få sagen afklaret gennem ankenævnet.
For det første tager det i gennemsnit kun 4-6 måneder at få en sag behandlet, hvilket er en væsentlig hurtigere sagsbehandling end ved domstolene eller Voldgiftsretten. For det andet er sagsomkostningerne til en ankenævnssag væsentlig lavere end omkostningerne til en rets- eller voldgiftssag.

-Hag

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs