UgensErhverv.dk

Byggeriets Ankenævn godkendt

Med det nye ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser.

10-07-2005

Lars Barfoed - minister for Familie- og Forbrugsanliggender - har i dag godkendt det nye, private ankenævn: Byggeriets Ankenævn.
I nævnet repræsenterer Dansk Byggeri erhvervssiden, mens Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening repræsenterer forbrugerne. Som hidtil sidder der en landsdommer for bordenden.
"Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at nå til enighed om grundlaget for Byggeriets Ankenævn, og jeg ser dette som første skridt mod en samlet løsning for hele byggeriets område", siger Lars Barfoed.
Med det nye godkendte ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser: Maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Som noget nyt behandler Byggeriets Ankenævn nu også klager over ombygnings- og renoveringsopgaver med en samlet entreprisesum på over en million kroner.
Virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri , er ikke forpligtet til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn eller til at efterleve en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn, men det vil som regel være en fordel at få sagen afklaret gennem ankenævnet.
For det første tager det i gennemsnit kun 4-6 måneder at få en sag behandlet, hvilket er en væsentlig hurtigere sagsbehandling end ved domstolene eller Voldgiftsretten. For det andet er sagsomkostningerne til en ankenævnssag væsentlig lavere end omkostningerne til en rets- eller voldgiftssag.

-Hag

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København