UgensErhverv.dk

Byggeriets Ankenævn godkendt

Med det nye ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser.

10-07-2005

Lars Barfoed - minister for Familie- og Forbrugsanliggender - har i dag godkendt det nye, private ankenævn: Byggeriets Ankenævn.
I nævnet repræsenterer Dansk Byggeri erhvervssiden, mens Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening repræsenterer forbrugerne. Som hidtil sidder der en landsdommer for bordenden.
"Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at nå til enighed om grundlaget for Byggeriets Ankenævn, og jeg ser dette som første skridt mod en samlet løsning for hele byggeriets område", siger Lars Barfoed.
Med det nye godkendte ankenævn får forbrugerne adgang til at klage over et endnu bredere felt af håndværksydelser: Maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Som noget nyt behandler Byggeriets Ankenævn nu også klager over ombygnings- og renoveringsopgaver med en samlet entreprisesum på over en million kroner.
Virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri , er ikke forpligtet til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn eller til at efterleve en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn, men det vil som regel være en fordel at få sagen afklaret gennem ankenævnet.
For det første tager det i gennemsnit kun 4-6 måneder at få en sag behandlet, hvilket er en væsentlig hurtigere sagsbehandling end ved domstolene eller Voldgiftsretten. For det andet er sagsomkostningerne til en ankenævnssag væsentlig lavere end omkostningerne til en rets- eller voldgiftssag.

-Hag

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området