UgensErhverv.dk

Ny praksis for betonblanding

Beton skal fremover blandes efter europæiske regler tilpasset danske forhold.

01-07-2005

Når der fremover konstrueres og bygges med beton skal det foregå efter de europæiske normer, og det betyder, at mange af de gamle prøvningsmetoder erstattes af nye.

En række leverandører af færdigblandet beton, producenter af betonelementer og betonentreprenører skal derfor lægge deres kvalitetsstyringssystem om, og samtidig skal mange rådgivende ingeniører ændre deres beskrivelse af betonarbejder.

Det er konsekvensen af de nye tillæg til Bygningsreglement og Småhusreglementet, som erstatter den hidtidige standard DS 481 med den europæiske DS/EN 206-1 og DS 2426.
Sidstnævnte tillæg er den danske tillempning til den europæiske standard, som Dansk Standard og betonbranchen har udarbejdet.
Flere steder i den europæiske standard henvises til ”regler på anvendelsesstedet”, hvor nationale regler i stedet træder i kraft.

De nye standarder kan kun bruges samlet og ikke enkeltvis, og med dem bortfalder DS referencen til DS 481 ”Beton. Materialer” fra 15. januar 2006.


- mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området