UgensErhverv.dk

Ny praksis for betonblanding

Beton skal fremover blandes efter europæiske regler tilpasset danske forhold.

01-07-2005

Når der fremover konstrueres og bygges med beton skal det foregå efter de europæiske normer, og det betyder, at mange af de gamle prøvningsmetoder erstattes af nye.

En række leverandører af færdigblandet beton, producenter af betonelementer og betonentreprenører skal derfor lægge deres kvalitetsstyringssystem om, og samtidig skal mange rådgivende ingeniører ændre deres beskrivelse af betonarbejder.

Det er konsekvensen af de nye tillæg til Bygningsreglement og Småhusreglementet, som erstatter den hidtidige standard DS 481 med den europæiske DS/EN 206-1 og DS 2426.
Sidstnævnte tillæg er den danske tillempning til den europæiske standard, som Dansk Standard og betonbranchen har udarbejdet.
Flere steder i den europæiske standard henvises til ”regler på anvendelsesstedet”, hvor nationale regler i stedet træder i kraft.

De nye standarder kan kun bruges samlet og ikke enkeltvis, og med dem bortfalder DS referencen til DS 481 ”Beton. Materialer” fra 15. januar 2006.


- mir

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København