UgensErhverv.dk

Lavere træbeskyttelsessalg

Flügger venter fremgang på ti procent det kommende år

01-07-2005

Flügger venter fremgang på ti procent det kommende år

Træbeskyttelsessalget svigtede noget i sommeren 2004, hvilket næppe kan undre, når det regner det meste af sommeren, men Flügger glæder sig over, at i modsætning til konkurrenterne, som havde vigende salg, lykkedes koncernens strategi om at øge distributionen i Skandinavien.

Ifølge koncerndirektør Ulf Schnack har koncernen trods generelt vanskelige vilkår i 2004 haft en positiv salgsudvikling og vundet markedsandele i både malermester- og konsumentmarkedet.

Flügger har netop offentliggjort årsregnskabet, der er prydet af en mand, som lytter til et træværk, selv om det ikke siger Flügger, da koncernen for nylig fik dom for, at dansk træværk ikke må sige koncernens navn.

Nettoresultatet blev på 95,5 mio. kr. mod 94,5 mio. kr. året før, mens resultatet af den primære drift faldt fra 122,2 til 120,3 mio. kr.

Nettoomsætningen steg fra 1,11 mia. til 1,20 mia. kr.

For det kommende regnskabsår venter koncernen en fremgang i omsætningen på mindst ti procent – i andet halvår af det forgangne regnskabsår var der mersalg på 12 procent. Koncernen vil nu udvide distributionsnettet.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder