UgensErhverv.dk

Lavere træbeskyttelsessalg

Flügger venter fremgang på ti procent det kommende år

01-07-2005

Flügger venter fremgang på ti procent det kommende år

Træbeskyttelsessalget svigtede noget i sommeren 2004, hvilket næppe kan undre, når det regner det meste af sommeren, men Flügger glæder sig over, at i modsætning til konkurrenterne, som havde vigende salg, lykkedes koncernens strategi om at øge distributionen i Skandinavien.

Ifølge koncerndirektør Ulf Schnack har koncernen trods generelt vanskelige vilkår i 2004 haft en positiv salgsudvikling og vundet markedsandele i både malermester- og konsumentmarkedet.

Flügger har netop offentliggjort årsregnskabet, der er prydet af en mand, som lytter til et træværk, selv om det ikke siger Flügger, da koncernen for nylig fik dom for, at dansk træværk ikke må sige koncernens navn.

Nettoresultatet blev på 95,5 mio. kr. mod 94,5 mio. kr. året før, mens resultatet af den primære drift faldt fra 122,2 til 120,3 mio. kr.

Nettoomsætningen steg fra 1,11 mia. til 1,20 mia. kr.

For det kommende regnskabsår venter koncernen en fremgang i omsætningen på mindst ti procent – i andet halvår af det forgangne regnskabsår var der mersalg på 12 procent. Koncernen vil nu udvide distributionsnettet.
-jhan

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området