UgensErhverv.dk

Fyldte ordrebøger hos murere og tømrere

Den generelle flaskehalssituation ikke alarmerende, mener økonom i BAT-kartellet

01-07-2005

Den generelle flaskehalssituation ikke alarmerende, mener økonom i BAT-kartellet

Siden november 2004 har byggeriets konjunkturindikator været positiv. Danmarks Statistiks nye tal for juni er +5. Det er et lille fald siden maj-indikatoren på +8.

- Man bør dog ikke lægge noget særligt i, at indikatoren falder en enkelt måned. Det vurderer vi til at være en tilfældig statistisk krusning på overfladen. Det bagvedliggende scenetæppe i byggebranchen er fortsat positivt. Malet med bred pensel har konjunkturindikatoren været opadgående i 1½ år, ligesom de fleste andre nøgletal siden efteråret 2004 har peget i rigtig retning, siger økonom i BAT-kartellet Bo Sandberg.

- Det bør bemærkes, at junimålingen viser et konjunkturbarometer, som i hvert fald ikke er på himmelflugt. Det havde nogle måske forventet efter de seneste ugers påstande om flaskehalse i byggeriet. Men den rolige konjunkturforbedring i Danmarks Statistiks temperaturmåling ligger helt i tråd med tilsvarende tal for lønudvikling, omsætning og ledighed i byggeerhvervet, siger Sandberg videre.

Fordelt på barometrets forskellige underkategorier, viser stikprøven fra Danmarks Statistik, at beskedne 1 pct. af byggevirksomhederne (netto) forventer øget beskæftigelse og 5 pct. (netto) forventer stigende omsætning i de kommende tre måneder, når der korrigeres for sæsonudsving.

Ordrebeholdningen er den statistisk mest sikre del af konjunkturbarometret. For byggeriet som helhed er ordresituationen på ét år steget fra et nettotal på -6 til de nuværende +12 . I Danmarks Statistiks rundspørge er det murere og tømrere, som har registreret kraftigst ordrefremgang.

- F.eks. har tømrerne siden sommeren 2004 oplevet en vending i indikatoren for ordrebeholdning fra -8 til +23, hvilket ikke mindst må tilskrives den orkanagtige storm 8. januar, siger BAT-økonomen.

Færre ledige

Den generelle flaskehalssituation er iflg. BAT ikke alarmerende. Det skyldes bl.a. at håndværkerne under de seneste par lavkonjunkturer har lært at køre langt efter arbejdet. På de blot 11 år fra 1993 til 2004 er antal daglige pendlere i erhvervsgruppen ´bygge & anlæg´ iflg. Danmarks Statistik steget med ca. en tredjedel - fra 62.200 til 82.200. En pendler defineres som en person, der bor i én kommune, men har sin arbejdsplads i en anden.

I Danmarks Statistiks juni-barometer angiver 75% af byggevirksomhederne sort på hvidt, at de ikke oplever produktionsbegrænsninger overhovedet. Ca. hver syvende af de adspurgte byggevirksomheder (15%) hævder selv, at de mangler arbejdskraft. De resterende 10% angiver andre produktionsbegrænsninger - især svigtende efterspørgsel.

- Konklusionen er, at der ikke hersker generelle flaskehalse i bygge- og anlægsbranchen. Dog bør man lokalt være opmærksom på murerområdet, hvor 35% af virksomhederne iflg. Danmarks Statistik peger på arbejdskraftmangel. Til gengæld er der bedring for tømrerfaget efter endt udbedring af stormskader, siger økonom Bo Sandberg.

Ifølge en dugfrisk opgørelse for BAT-forbundene i uge 19 (medio maj), er byggeriets ledighed faldet fra ca. 11.000 i 2004 til ca. 7.700 i år. Det svarer til et fald på 2,4 pct-point. I samme periode er der forsvundet ca. 2.000 forsikrede fra byggeriets a-kasser – bl.a. på efterløn. Procentvis har ledighedsfaldet været størst hos Blik & Rør samt 3F. Opgjort i antal personer er ledigheden faldet mest hos tømrerne i TIB. Her var der 1.100 færre ledige i uge 19 i år end i 2004.

- Også i den statistik er stormskadereparationerne meget nærværende, siger økonomen hos byggeriets lønmodtagere samlet i BAT-kartellet.
-jhan


Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder