UgensErhverv.dk
Det sidste sted

Det sidste sted

Udviklingsprojekt sætter fokus på udformningen af hospice-bygninger.

01-07-2005

Antallet af hospice-pladser i Danmark kan langt fra dække behovet. Derfor er der i disse år politisk fokus på at bygge nye hospicer for at øge kapaciteten.

Men hvordan ser det gode hospice ud, og hvordan skabes optimale og værdige rammer for døende?

Det har Fonden Realdania sammen med en række foreninger og fagpersoner sat sig for at undersøge i et projekt, der skal styrke vidensgrundlaget for etablering af nye hospicebygninger i Danmark.

- På hospice er livet og døden så tæt forbundet, som vi ikke ser andre steder. Hospice er for mange mennesker det sidste sted, de bor. Derfor er omgivelserne af uvurderlig betydning, siger Anne Nissen, der er formand for projektets styregruppe og til daglig afdelingschef for patient-støtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Projektets mål er at udarbejde et program for etablering af det optimale hospice med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Programmet vil blandt andet indeholde konkrete bud på rumfordeling, -størrelser og -typer.

Hospice-programmet vil også omfatte ideer til, hvordan man skaber rum, der fremmer trivsel, og bud på de stemninger de enkelte rum skal understøtte.

- nn

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København