UgensErhverv.dk
Det sidste sted

Det sidste sted

Udviklingsprojekt sætter fokus på udformningen af hospice-bygninger.

01-07-2005

Antallet af hospice-pladser i Danmark kan langt fra dække behovet. Derfor er der i disse år politisk fokus på at bygge nye hospicer for at øge kapaciteten.

Men hvordan ser det gode hospice ud, og hvordan skabes optimale og værdige rammer for døende?

Det har Fonden Realdania sammen med en række foreninger og fagpersoner sat sig for at undersøge i et projekt, der skal styrke vidensgrundlaget for etablering af nye hospicebygninger i Danmark.

- På hospice er livet og døden så tæt forbundet, som vi ikke ser andre steder. Hospice er for mange mennesker det sidste sted, de bor. Derfor er omgivelserne af uvurderlig betydning, siger Anne Nissen, der er formand for projektets styregruppe og til daglig afdelingschef for patient-støtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Projektets mål er at udarbejde et program for etablering af det optimale hospice med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Programmet vil blandt andet indeholde konkrete bud på rumfordeling, -størrelser og -typer.

Hospice-programmet vil også omfatte ideer til, hvordan man skaber rum, der fremmer trivsel, og bud på de stemninger de enkelte rum skal understøtte.

- nn

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området