UgensErhverv.dk
Det sidste sted

Det sidste sted

Udviklingsprojekt sætter fokus på udformningen af hospice-bygninger.

01-07-2005

Antallet af hospice-pladser i Danmark kan langt fra dække behovet. Derfor er der i disse år politisk fokus på at bygge nye hospicer for at øge kapaciteten.

Men hvordan ser det gode hospice ud, og hvordan skabes optimale og værdige rammer for døende?

Det har Fonden Realdania sammen med en række foreninger og fagpersoner sat sig for at undersøge i et projekt, der skal styrke vidensgrundlaget for etablering af nye hospicebygninger i Danmark.

- På hospice er livet og døden så tæt forbundet, som vi ikke ser andre steder. Hospice er for mange mennesker det sidste sted, de bor. Derfor er omgivelserne af uvurderlig betydning, siger Anne Nissen, der er formand for projektets styregruppe og til daglig afdelingschef for patient-støtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Projektets mål er at udarbejde et program for etablering af det optimale hospice med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Programmet vil blandt andet indeholde konkrete bud på rumfordeling, -størrelser og -typer.

Hospice-programmet vil også omfatte ideer til, hvordan man skaber rum, der fremmer trivsel, og bud på de stemninger de enkelte rum skal understøtte.

- nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder