UgensErhverv.dk

Fra BI til Danske Ark

Branchedirektør Christian Lerche ny direktør i Danske Arkitektvirksomheder

30-06-2005

Branchedirektør Christian Lerche ny direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Branchedirektør Christian Lerche, Byggematerialeindustrien – BI under Dansk Industri, skifter snart til Danske Arkitektvirksomheder – Danske Ark, hvor han tiltræder som ny direktør 1. september efter Keld Møller, der har siddet på posten i godt 18 år.

41-årige Christian Lerche, der er cand.merc., har været branchedirektør for BI i syv år, efter at han tidligere bl.a. har været ansat som bygge- og anlægsattaché i Berlin og som chefkonsulent i Håndværksrådet.

- I denne verden er der ikke rigtig mange gode og interessante job, så det er da med at holde øjnene åbne, når der viser sig et sådant job ledigt. Jeg ser her en virkelig attraktiv mulighed i et job med spændende nye udfordringer. Jeg har haft en vældig god tid og været glad for jobbet i BI, men nu har jeg trods alt siddet her i syv år, og direktørjobbet i Danske Ark er et ønskejob samtidig med, at Byggematerialeindustrien måske også har brug for nye kræfter og måder at anskue tingene på, siger Christian Lerche.

- Det er da en helt anderledes boldgade, jeg begiver mig over i – fra byggematerialeproducenter præget af Aktieselskaber, hvor direktøren ikke nødvendigvis er ejer af virksomheden, til en verden, hvor viden er det væsentligste aktiv, og hvor der er selvejerkultur og mange mindre virksomheder, hvor direktøren ofte selv er ejer af virksomheden.

- Jeg har særdeles stor lyst til at prøve kræfter med de udfordringer, som de private rådgivende arkitektvirksomheder står overfor, og jeg kan til sin tid tegne nogle scenarier op for, hvordan vi bedst går udfordringerne i møde. I dag er Danske Ark måske ikke så kendt udenfor sin ’egen’ verden, og det er da et af de områder, hvor jeg har kompetence til at få skabt øget opmærksomhed og fokus på de forhold, der vedrører danske arkitektvirksomheder. Men nu er det jo først ved udgangen af august, jeg forlader BI, så det er først fra 1. september, jeg lægger alle kræfter i det nye job, fortæller Christian Lerche.

600 medlemsvirksomheder

Navnet Danske Arkitektvirksomheder – Danske Ark har kun eksisteret siden årsskiftet, da foreningen før da hed Praktiserende Arkitekters Råd.

Danske Ark, der er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder, har næsten 600 medlemsvirksomheder, som beskæftiger omkring 4000 arkitekter og bygningskonstruktører samt øvrigt teknisk og administrativt personale.

Virksomhederne spænder størrelsesmæssigt fra en del enkeltmandsvirksomheder uden ansatte til landets største arkitektvirksomheder, som hver har op til omkring 200 ansatte i ind- og udland.

Foreningens formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere.

Danske Ark forhandler hovedaftaler, overenskomster samt løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer, ligesom foreningen forhandler bl.a. med offentlige myndigheder om skatteforhold, priser og avancelovgivning samt byggesagsbehandling, kvalitetssikring og øvrige vilkår for medlemsvirksomhedernes erhvervsudøvelse.
Danske Ark har domicil i Arkitekternes Hus i København.
-jhan

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse