UgensErhverv.dk

Betonhuldæk består alle brandprøver

Huldæk forskyder sig ikke under brand, og dermed er 3 års tvivl om huldækkenes brandegenskaber overvundet.

30-06-2005

Efter en længere test-række er det nu endeligt slået fast, at betonhuldæk ikke har problemer med forskydningsbæreevnen i tilfælde af brand.

For tre år siden blev der sat spørgsmål ved huldækkenes brandegenskaber, da Erhvervs- og Byggestyrelsen i en skrivelse til kommunerne gjorde opmærksom på, at der manglede branddokumentation. Der blev derfor indført midlertidige designregler ved brug af huldæk.

- I Betonelement-Foreningen valgte vi at indføre en særlig designregel, der midlertidigt skulle sikre, at huldæk til tungt erhverv blev udført forsvarligt. Vi gav samtidig lovning på at gennemføre en række brandforsøg, som kunne tilvejebringe den fornødne dokumentation for
forskydningsbæreevnen for betonhuldæk til tungt erhverv, fortæller direktør i Betonelement-Foreningen, Poul Erik Hjorth.

- Denne række på i alt fire brandforsøg er nu gennemført, og resultatet er helt efter forventningerne, at der ingen problemer er med huldæks forskydningsbæreevne under brand. Den midlertidige designregel kan derfor nu afløses af en ny generel beregningsregel suppleret med en designvejledning, siger Poul Erik Hjorth.

Udenlandske huldækproducenter skal fremover enten dokumentere forskydningsbæreevnen under brand for huldæk eller begrænse forskydningskapaciteten som beskrevet i de nye beregningsregler og designvejledningen.

- mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området