UgensErhverv.dk

Betonhuldæk består alle brandprøver

Huldæk forskyder sig ikke under brand, og dermed er 3 års tvivl om huldækkenes brandegenskaber overvundet.

30-06-2005

Efter en længere test-række er det nu endeligt slået fast, at betonhuldæk ikke har problemer med forskydningsbæreevnen i tilfælde af brand.

For tre år siden blev der sat spørgsmål ved huldækkenes brandegenskaber, da Erhvervs- og Byggestyrelsen i en skrivelse til kommunerne gjorde opmærksom på, at der manglede branddokumentation. Der blev derfor indført midlertidige designregler ved brug af huldæk.

- I Betonelement-Foreningen valgte vi at indføre en særlig designregel, der midlertidigt skulle sikre, at huldæk til tungt erhverv blev udført forsvarligt. Vi gav samtidig lovning på at gennemføre en række brandforsøg, som kunne tilvejebringe den fornødne dokumentation for
forskydningsbæreevnen for betonhuldæk til tungt erhverv, fortæller direktør i Betonelement-Foreningen, Poul Erik Hjorth.

- Denne række på i alt fire brandforsøg er nu gennemført, og resultatet er helt efter forventningerne, at der ingen problemer er med huldæks forskydningsbæreevne under brand. Den midlertidige designregel kan derfor nu afløses af en ny generel beregningsregel suppleret med en designvejledning, siger Poul Erik Hjorth.

Udenlandske huldækproducenter skal fremover enten dokumentere forskydningsbæreevnen under brand for huldæk eller begrænse forskydningskapaciteten som beskrevet i de nye beregningsregler og designvejledningen.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder