UgensErhverv.dk

Betonhuldæk består alle brandprøver

Huldæk forskyder sig ikke under brand, og dermed er 3 års tvivl om huldækkenes brandegenskaber overvundet.

30-06-2005

Efter en længere test-række er det nu endeligt slået fast, at betonhuldæk ikke har problemer med forskydningsbæreevnen i tilfælde af brand.

For tre år siden blev der sat spørgsmål ved huldækkenes brandegenskaber, da Erhvervs- og Byggestyrelsen i en skrivelse til kommunerne gjorde opmærksom på, at der manglede branddokumentation. Der blev derfor indført midlertidige designregler ved brug af huldæk.

- I Betonelement-Foreningen valgte vi at indføre en særlig designregel, der midlertidigt skulle sikre, at huldæk til tungt erhverv blev udført forsvarligt. Vi gav samtidig lovning på at gennemføre en række brandforsøg, som kunne tilvejebringe den fornødne dokumentation for
forskydningsbæreevnen for betonhuldæk til tungt erhverv, fortæller direktør i Betonelement-Foreningen, Poul Erik Hjorth.

- Denne række på i alt fire brandforsøg er nu gennemført, og resultatet er helt efter forventningerne, at der ingen problemer er med huldæks forskydningsbæreevne under brand. Den midlertidige designregel kan derfor nu afløses af en ny generel beregningsregel suppleret med en designvejledning, siger Poul Erik Hjorth.

Udenlandske huldækproducenter skal fremover enten dokumentere forskydningsbæreevnen under brand for huldæk eller begrænse forskydningskapaciteten som beskrevet i de nye beregningsregler og designvejledningen.

- mir

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København