UgensErhverv.dk
Nyt våben i kampen mod skimmelsvampe

Nyt våben i kampen mod skimmelsvampe

Ny type overfladebehandling skaber supertørre overflader og fjerner dermed den fugt, skimmelsvampene behøver.

29-06-2005

At være under tag med skimmelsvampe kan resultere i alt lige fra hovedpine og let uoplagthed til kraftige allergiske reaktioner med åndedrætsbesvær og svækket immunforsvar til følge. Derfor bekæmpes de energisk, når de opdages i en bygning, og kampen koster årligt millioner af kroner. Ofte vender skimmelsvampen sejrrigt tilbage efter at have tabt første slag, og i værste fald ombygges eller nedrives bygningen.

Men nu har magtbalancen i krigen mod skimmelen forskubbet sig alvorligt til fordel for det gode indeklima. Det er et mere end 30 år gammelt svensk produkt, Biorid fra Kefa International DK, som ad snørklede omveje endelig har fundet vej til denne side af Øresund, og produktet opviser forbløffende resultater.

Langtidstest
Efter at have testet produktet i et gennemskimlet miljø i et halvt år i stærkt fugtbelastede baderum i en offentlig institution lyder konklusionen fra Teknologisk Institut: ´Den udførte prøvning er praksis nær, og prøvningsbelastningen vurderes at være ekstrem. Såfremt systemet under disse omstændigheder er holdbart over længere tid, skønner vi, at systemet er særdeles egnet til anvendelse i en lang række sager, hvor skimmelsvampeangreb er en tilbagevendende foreteelse …´.
Vægge og lofter var før stærkt inficerede med synlige skimmelsvampe, men efter en grundig afrensning og Biorid behandling holdt de sig efterfølgende helt fri for svampevækst.

- I forsøget kom fugten forfra i form af vandsprøjt og kondens og gav dermed skimmelsvampene gode vækstbetingelser. Biorid vil sandsynligvis virke lige så godt andre steder under lignende forhold, fordi der skabes tørre overflader på mure og vægge. Det kan være i baderum, lejlighedskomplekser uden ordentlig udluftning, i kældre eller på nordvendte fuldmurede vægge, hvor der dannes kondens, siger mikrobiolog Anne Pia Koch fra Teknologisk Institut, der udførte forsøget.

Effektivt, men dyrt
Selv om der således ikke er meget tvivl om Biorids effekt, er produktet dog ikke en ny mirakelkur mod skimmelsvamp, ifølge Anne Pia Koch. Der er stadig en række situationer, hvor problemet stikker dybere, eller en anden løsning er økonomisk mere fordelagtig.

- Mange skimmelsvampe trives på grund af fugt i tagkonstruktioner, byggefugt eller deciderede byggefejl, der fører til fugtige overflader. Skimmelsvampen kan derfor befinde sig i dele af bygningen, hvor Biorid ikke er relevant at bruge. I stedet kræver det en byggeteknisk løsning at standse fugtudviklingen og fjerne skimmelsvampen. Og det kan være ekstremt dyre løsninger, siger Anne Pia Koch.

- Der er også situationer, hvor den afrensede skimmelfrie væg efterfølgende ikke nødvendigvis behøver Biorid for at undgå ny skimmelsvamp, men i stedet kan behandles med kalk, silikat- eller andre malingstyper, der er billigere, siger Anne Pia Koch.

Skepsis giver langsom udbredelse
Anne Pia Kochs synspunkt deles af Mikael Østergaard fra Østergaard Bygge og Indeklimateknik. Han er ekspert i skimmelsvampeangreb og var en af de første til at sætte fokus på problemet i forbindelse med skimmelproblemerne på Usserød Skole for lidt over 10 år siden.

- Bioriden er dyr, men den udfylder et hul i rækken af midler til at undgå eller minimere risikoen for skimmelsvamp. På vanskelige vægge i rum med stor fugtbelastning, eller hvor væggene ikke kan holdes tørre, er den effektiv. Men den helt store gevinst er, at Bioriden tilsyneladende kan transportere fugten fra væggen og ud i rummet. Forudsat rummet luftes ordentligt ud, slipper man for skimmelsvamp, hvor den før kunne være helt umulig at komme af med, siger Mikael Østergaard, der har kendt produktet i et par år. Som rådgiver har han efterfølgende anbefalet produktet på flere sager.

- Men der er ofte en vis skepsis blandt bygherrer omkring alt nyt. Både fordi man ikke kender produktet fuldt ud og samtidig foretrækker at bruge de firmaer, som man nu en gang er vant til at arbejde med, siger Mikael Østergaard som forklaring på, at Biorid indtil videre kun langsomt vinder udbredelse på det danske marked på trods af lange internationale referencelister. Situationen er dog ved at ændre sig, for den danske referenceliste er i vækst, og den tæller både store levnedsmiddelproducerende virksomheder, institutioner og private.

Fakta:
Skimmelsvampe kræver fugt for at trives. Biorid er en vandbaseret maling (malkode 00-1) af akryl og vulkansk aske, som tilsammen danner en mikroporøs og diffusionsåben overflade. Det giver en materialestruktur med nogle specielle fysiske egenskaber, som gør, at overfladen effektivt opsuger og afgiver fugt til rummet. Skimmelsvampene trives derfor ikke på en Bioridbehandlet overflade.
Den mikroporøse overflade skaber også kapillareffekt og trækker derved fugten fra murværket ud i overfladen, hvor den fordamper. Overfladen er blød og elastisk, krakelerer ikke og har en lang holdbarhed, forudsat der ikke er et stort fysisk slid på overfladen.
Biorid kan tones og sprøjtes eller rulles på i lagtykkelser på 600-1000 g/m2 med en literpris på 80-100 kr.
Biorid-behandlinger udføres af Kefa selv, af autoriserede firmaer eller kunden selv mod efterfølgende kvalitetskontrol af Kefa.
Den tilsyneladende glatte Biorid-overflade består af små ’flager’, som tilsammen skaber et langt større overfladeareal, som fugten fordamper fra. En kvadratmeter Biorid har således et effektivt overfladeareal på 18.000 m2.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs