UgensErhverv.dk
FARE FOR EKSPLOSION I STOLPEKONSTRUKTIONUlykken skete i en stolpe af samme type som disse,

FARE FOR EKSPLOSION I STOLPEKONSTRUKTION

For nylig fik en beboer alvorlige forbrændinger under arbejdet med at bore hul i en stolpe.

28-06-2005

For nylig fik en beboer alvorlige forbrændinger under arbejdet med at bore hul i en stolpe. Ulykken skete fordi stolpen var lukket, og i hulrummet var der opstået et overtryk af brint - en gasart, der meget let antænder og eksploderer ved kontakt med ilt. BYG-ERFA er fremme med et nyt erfaringsblad om hvordan man undgår tilsvarende ulykker.

En beboer i et UNIC kædehus blev ramt af stikflammer under boring i en stolpe. Boringen var et forarbejde til opsætning af et plankeværk. Stolpen indgår i en konstruktion af galvaniseret firkantrør, der er lukket foroven og nedstøbt i betonfundament. Netop den lukkede løsning er direkte årsag til faren for eksplosion, idet zink fra den galvaniserede stolpe udvikler brint sammen med beton og vand.

Konsulent Torben Eggert fra Teknologisk Institut er ansvarlig for en række undersøgelser foretaget efter ulykken.
Torben Eggert udtaler, "Vi har undersøgt andre stolper i byggeriet og fundet nøjagtig samme problem. Rundt om i landet er opført omkring 1700 huse med stolpekonstruktioner af samme type. Det betyder, at en tilsvarende ulykke kunne ske igen. Derfor advarer vi imod brug af denne løsning fremover."

BYG-ERFA´s nye erfaringsblad fortæller udførligt om årsagen til ulykken, og anviser hvordan lignede situationer kan undgås. "Et af BYG-ERFA´s formål er at formidle byggetekniske løsninger, der bidrager til sikkerhed for alle parter i byggeriet.
Derfor er det særligt vigtigt for os, at vi med erfaringsbladene er med til at afdække og forebygge ulykker, præcis som i dette tilfælde", siger Jens Østergaard fra Fonden BYG-ERFA.

Titlen på det nye erfaringsblad er: "Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion" og har nummeret, SfB (29) 05 04 09. For bestilling ring 44 89 06 40 eller gå ind på hjemmesiden www.byg-erfa.dk

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området