UgensErhverv.dk
FARE FOR EKSPLOSION I STOLPEKONSTRUKTIONUlykken skete i en stolpe af samme type som disse,

FARE FOR EKSPLOSION I STOLPEKONSTRUKTION

For nylig fik en beboer alvorlige forbrændinger under arbejdet med at bore hul i en stolpe.

28-06-2005

For nylig fik en beboer alvorlige forbrændinger under arbejdet med at bore hul i en stolpe. Ulykken skete fordi stolpen var lukket, og i hulrummet var der opstået et overtryk af brint - en gasart, der meget let antænder og eksploderer ved kontakt med ilt. BYG-ERFA er fremme med et nyt erfaringsblad om hvordan man undgår tilsvarende ulykker.

En beboer i et UNIC kædehus blev ramt af stikflammer under boring i en stolpe. Boringen var et forarbejde til opsætning af et plankeværk. Stolpen indgår i en konstruktion af galvaniseret firkantrør, der er lukket foroven og nedstøbt i betonfundament. Netop den lukkede løsning er direkte årsag til faren for eksplosion, idet zink fra den galvaniserede stolpe udvikler brint sammen med beton og vand.

Konsulent Torben Eggert fra Teknologisk Institut er ansvarlig for en række undersøgelser foretaget efter ulykken.
Torben Eggert udtaler, "Vi har undersøgt andre stolper i byggeriet og fundet nøjagtig samme problem. Rundt om i landet er opført omkring 1700 huse med stolpekonstruktioner af samme type. Det betyder, at en tilsvarende ulykke kunne ske igen. Derfor advarer vi imod brug af denne løsning fremover."

BYG-ERFA´s nye erfaringsblad fortæller udførligt om årsagen til ulykken, og anviser hvordan lignede situationer kan undgås. "Et af BYG-ERFA´s formål er at formidle byggetekniske løsninger, der bidrager til sikkerhed for alle parter i byggeriet.
Derfor er det særligt vigtigt for os, at vi med erfaringsbladene er med til at afdække og forebygge ulykker, præcis som i dette tilfælde", siger Jens Østergaard fra Fonden BYG-ERFA.

Titlen på det nye erfaringsblad er: "Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion" og har nummeret, SfB (29) 05 04 09. For bestilling ring 44 89 06 40 eller gå ind på hjemmesiden www.byg-erfa.dk

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København