UgensErhverv.dk

Byggeriets Ankenævn lige om hjørnet

Nævnet forventes at opnå status af godkendt ankenævn indenfor kort tid.

23-06-2005

Byggeriets Ankenævn står umiddelbart for at genvinde sin status som godkendt ankenævn.
Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening har efter længere tids uenighed endeligt fordelt pladserne som forbrugernes repræsentanter i ankenævnet mellem sig og dermed er vejen banet for godkendelsen.

Forbrugerstyrelsen har således modtaget ansøgningen om godkendelse af nævnet, og godkendelsen forventes at få virkning for de klagesager som nævnet modtager fra 1. juli 2005.

Byggeriets Ankenævn har ført en omtumlet tilværelse de sidste par år. Forbrugerrådet trak sig fra ankenævnet i februar 2004 efter en strid med Dansk Byggeri om beløbsgrænser for klagesager.
Byggeriets Ankenævn blev videreført som ikke godkendt ankenævn med Parcelhusejernes Landsforening som ene repræsentant for forbrugerne.
I januar i år var banen kridtet op for at ankenævnet på ny skulle søge om godkendelse af nævnet. Med et nyt sæt vedtægter var papirarbejdet på plads, men nu kunne Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening ikke enes om, hvem der skulle være forbrugernes repræsentant.

I det nye ankenævn får begge forbrugerorganisationer plads, og sammen med en landsdommer og to repræsentanter for Dansk Byggeri skal de behandle klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i privatboligen.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder