UgensErhverv.dk

Gulvbranchen vil sikre endnu bedre gulve

Flere initiativer omkring kvalitetssikring og garantiordninger skal løfte gulvkvalitet og forbrugersikkerhed yderligere.

20-06-2005

Gulvbranchen sætter yderligere skub under processen med at skabe bedre kvalitet på de danske gulve. Det skal ske ved en endnu hurtigere opdatering af Gulvfakta, som er branchens vejledningsværktøj, og en omlægning af ankemulighederne for det udførte arbejde.

- Vi kan, som på så mange andre områder, konstatere, at det går hurtigt med udviklingen af nye materialer. Derfor er der behov for, at nye og bedre vejledninger om anvendelse og erfaringer kommer endnu hurtigere ud til entreprenører og rådgivere via Gulvfakta, siger GSO-formand Christian Strøm.

Gulvfakta bliver til gennem forskellige fagtekniske udvalg, hvor både leverandører og de udførende bidrager med viden om trægulve, linoleumsgulve, arbejdsmiljø mv.
Udvalgene udarbejder vejledninger om lægning af gulvene, og de er hidtil blevet rundsendt en til to gange årligt til branchens medlemmer, rådgivere, arkitekter og bygherrer.

- Fremover skal opdateringer ske oftere, så den nyeste viden kan anvendes hurtigere. I øjeblikket ser vi på forskellige modeller, så vi bedst kan tilgodese de forskellige behov. Men udgangspunktet bliver givetvis en hjemmeside i stil med dem, som mange andre brancher har oprettet, hvor den nyeste information løbende lægges ud, siger Christian Strøm.
I øjeblikket er Gulvfakta også tilgængelig i en netversion, men den opdateres kun, når den skriftlige udgave rundsendes.

GSO ind i Byggeriets ankenævn
Gulvbranchen har også taget fat på at omlægge brug af ankenævn og garantiordninger. Hidtil har arbejder udført af GSO medlemmer været omfattet af GSO’s eget ankenævn og garantiordning, men nu tilnærmer branchen sig ordningerne under Dansk Byggeri.
GSO’s eget ankenævn nedlægges, og fra 1. juli vil alle klagesager over gulvarbejder blive behandlet i Byggeriets Ankenævn.
Ifølge Christian Strøm er det med til at skabe en bedre sammenhæng i sagsbehandlingen.

- Dansk Byggeri behandler i forvejen ankesagerne omkring trægulve. Sager med andre typer gulvbelægninger behandles i GSO´s eget ankenævn. Men det er mest hensigtsmæssigt at ordne sagerne i ét ankenævn. Er der f.eks. en sag, der involverer tømrerarbejdet på et trægulv og en anden type gulvbelægning, er det mest praktisk, at sagen afgøres ét sted og ikke sendes gennem to ankenævn, siger Christian Strøm.

Ifølge Christian Strøm er det også målsætningen på sigt at sammenlægge branchens egen garantiordning og i stedet lade den erstatte med Dansk Byggeris Byg Garanti.
I forvejen er godt halvdelen af GSO-medlemmerne samtidig med i Dansk Byggeri og de kan dermed have et ønske om at være omfattet af Byg Garanti. Både for branchen og forbrugerne er det naturligt, at gulvarbejderne kun er omfattet af én ordning, siger Christian Strøm.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Danske vinduesproducenter kritiserer kommunerne for at diskriminere mod plastvinduer – stik mod planloven og EU´s byggevareforordning

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Aftalen med bred opbakning i Folketinget indeholder blandt andet yderligere indsats mod social dumping og en autorisationsordning for asbestarbejde

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen arbejder på at omstille til produktionen med lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper på vej